TARIM ORKAM-SEN'DEN BASIN AÇIKLAMASI


Hakkari Kesk Şubeler Platformu binasında düzenlenen basın açıklamasına BES Hakkari Şubesi Başkanı Emel Atay Akbaş, Hakkari İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İşyeri Temsilcisi Adnan Demir, Orman İşletme Müdürlüğü İşyeri Temsilcisi Abdurrahman Acar ve Hakkari Tarım Orkam-Sen İl Temsilcisi Mehmet Hatipoğlu katıldı.

Burada basın açıklaması yapan Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Hamit Kurt, Orman Bakanlığı’nın rotasyon uygulamasını sürgün politikasına dönüştürmek istediğini söyledi. Kurt;"Orman Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı 05 Mayıs 2014 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü Personeline Yapılacak Fazla Çalışma Ücretine İlişkin bir yönerge yayınlandı.

Bu yönerge ile 2005 yılından 2012 yılı sonuna kadar verilen ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gasp edilen Yangın Tazminatlarının 2013 yılında hizmet kolumuza ilişkin bağıtlanan toplu sözleşmenin 8. Maddesi gereği, yeniden ödenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu yönerge ile 2005 yılında kazanılan ve 2012 yılında gasp edilen bir hakkın geri iadesi yapılmıştır.

Öncelikle, çalışanların üye oldukları sendikalara eşit mesafede olması gereken Kurum, bu yönergenin daha başlangıcında tarafsızlık ilkesini ihlal etmiş, yandaş sendika propagandası yapmıştır. Oysaki söz konusu hakkın gaspının yine aynı sendika eliyle yapıldığı kamuoyu Tüm orman çalışanları  tarafından bilinmekte,  Bu yaklaşım kabul edilemez bir tutumdur.

Bu yönerge birçok olumsuzluğu, haksızlığı ve hukuksuzluğu içinde barındırmaktadır. 6831 sayılı Orman Kanunu orman yangınları ile mücadele mükelleflerini 18-50 yaş arası tüm yurttaşlar olarak belirlemekte iken bu yönerge ile orman yangınlarına bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlar” ibaresiyle sınırlandırma çalışmalarında bulunanları kapsam dışında bırakması, Mahrumiyet güçlük katsayısını kaldırarak mahrumiyet bölgelerinde çalışanları adeta cezalandırması,

Merkez teşkilatlarında çalışanların bu haktan yararlanmalarını sınırlaması, “fazla mesaisine ihtiyaç bulunanlara” ibaresiyle keyfiyetçi tutumların önünü açması, tüm orman çalışanlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğinden yola çıkıldığında ağaçlandırma, planlama, kadastro, silvikültür uygulamaları, Orman köy ilişkileri gibi konularda mesai üretenleri görmezden gelinmesi, gibi hukuksuzluklar oluşturulmuştur.

Oysaki yangın çıktığında söndürülünceye kadar tüm personel aralıksız çalışmaktadır. Bu yönerge ile çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmakta, çalışanlar arasındaki iş barışını bozacak zemin yaratılmaktadır. Orman Bakanlığının haksız uygulamaları bununla bitmedi!

13 Ekim 2013 tarih ve 28794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin uygulanması ile bu hukuksuzluklar daha ileri götürülmüştür. Sendikamız bu yönetmeliğin iptali için Danıştay’da dava açarak hukuksal süreci hemen başlatmıştır.

Ancak, Kurum bu yönetmeliğin uygulamasını başlatarak, bu yönetmelik ile Kurum çalışanları arasındaki ayrımcılığı en üst noktaya taşımış, uygulama bir sürgün furyasına dönüştürülmüş, birçok hukuksuzluk yasal kılıfa kavuşturulmak istenilmektedir. Şöyle ki;

Yer değiştirme dönemleri, eş durumu, sağlık sorunları, eğitim durumu, sendika yönetici ve temsilcisi olma gibi özür durumları ile özel yasalardan kaynaklı haklar, Kuruluş değişiklikleri, Orman Muhafaza Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, mesleki deneyim ve bilimsel özgünlükler dikkate alınmamıştır.

Yine bölge hizmetinden sayılacak süreler ve katsayı hesaplamalarında, unvan ve intibak değişikliklerinde ve puanlama listelerinde ciddi yanlışlar yapılmıştır. Yine rotasyon uygulamasının zaman ve tercih süresi ile ilgili Yönetmeliğin 17. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı davranılmıştır. Bazı dolu pozisyonlar boş gösterilirken, bazı boş pozisyonlar dolu gösterilmiş, boşalacak kadrolar ise gösterilmemiştir.

Yine tüm personelin puanları ilan edilmeden ve de süre uzatılmasına rağmen süre dolmadan tercih yapılmaya zorlanılmış, bazı personeller hizmet bölgelerinde çalışabilecekleri süreyi doldurmalarına rağmen rotasyona tabi tutulmamışlardır.

Bütün bunların yanı sıra, Yönetmeliğin 16. Maddesi gereği atama taleplerini değerlendirecek olan komisyonun değerlendirmeye esas alacağı “hizmet gerekleri ve ihtiyaç durumu” ifadesi ile 17. Maddesi gereği atama taleplerinin teslim edildiği bölge müdürlüklerinin ekleyeceği “kendi görüşleri” ifadesi ayrımcılık yapılması, keyfiyete ve kişiye göre davranılması ihtimali taşımakta, bizlerde bu yönlü davranılacağı kaygısı yaratmaktadır.

Ormanların, toplumun doğayla iç içelik, temiz bir hava ve ekolojik bir çevre ihtiyacının olmazsa olmazlarından olduğu bilinciyle, öncelikle korunması ve daha geniş alanlara yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra yukarıda sayılan hususların yol açabileceği haksızlıklar ve çalışma barışında yaratabileceği olumsuzluklara karşı, bu alanda çalışan kamu emekçilerinin özlük ve ekonomik haklarının adil ve demokratik bir çerçevede eşit, onurlu, yaşanır bir standarda kavuşturulması gereklidir.

Bu anlamda bu uygulamalar ile yapılan yanlışlığın düzeltilmesi ve çalışanlar arasında iş barışının, eşitliğin ve adaletin sağlanması için derhal uygulamaların durdurulması ve bu yönetmeliğin iptali gerekmektedir.

TARIM ORKAM-SEN olarak biz bu uygulamaların yaratacağı haksızlıklara karşı her türlü hukuki yolların yanı sıra fiili ve meşru mücadele hakkının da kullanılacağının bilinmesini istiyoruz. Bu haksızlık ve hukuksuzluğun adil bir çözüme kavuşturulması için mücadelemizi sürdüreceğimizin kamuoyu tarafından bilinmesini istiyor, Orman Bakanlığını görev ve sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi.


Kaynak : Hakkari Haber TVDiğer Haberler...

- Tarım Orkam-Sen'den açığa almalara tepki
- Bakanlıkta X-Ray şiddeti
- TARGEL köleliğine son verin
- GTHB'de Usulsüz Görevlendirmeye İptal
- DİYARBAKIR'DA SENDİKACILARA 17 ARALIK GÖZALTISI
- TARIM ORKAM-SEN’DEN SÜRGÜN İDDİASI
- ANKARA POLİSİ ZIVANADAN ÇIKTI
- ARDAHAN KURA VE DOKUSUNA DOKUNMA PLATFORMU EYLEMİNDEYDİK
- ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE HUKUKSUZLUK
- TARIM ORKAM-SEN'DEN BASIN AÇIKLAMASI
Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım