Danıştayın Yırca Zeytinlikleri İle İlgili Kararı


Danıştay’ınYırca’daki zeytinlik alanla ilgili gerekçeli kararı açıklandı

Manisa’nın Somailçesine bağlı Yırca’da Kolin Şirketler Grubu’nun kurmak istediği termiksantralle ilgili Danıştay’ın aldığı gerekçeli karar avukatların eline ulaştı.

Greenpeaceve Yırca köylülerinin açmış olduğu davada Danıştay 6. Dairesi’nin oy birliğiylealdığı karar, sadece acele kamulaştırmanın yürütmesinin durdurulmasına değil,aynı zamanda Yırca’daki zeytinlik alanda Kolin Şirketler Grubu’nun planladığısantralin kurulamayacağına hükmetti. Danıştay vermiş olduğu kararında ayrıcason yasal düzenlemeler uyarınca, yürütmeyi durdurma kararına itirazedilemeyeceğine de hükmetti.

Greenpeace’inve köylülerin avukatı Deniz Bayram kararla ilgili yaptığı açıklamada,“Görülmektedir ki, oybirliği ile alınan kararın gerekçesinin anlamı:zeytinliklerde termik santral yapılamaz. Bu karar, son dönemde çeşitlitehditler ile karşı karşıya kalan Anadolu’nun zeytin ağaçlarının, maden,enerji, endüstri ve buna benzer yatırımlara karşı korunması anlamına gelir.Yırcalıların mücadelesi, en başından itibaren haklı ve meşru idi. Sesimizi hepduyurmaya çalıştık, tedbir alınmasını talep ettik, ancak sesimizin ısrarladuyulmaması ve tedbir alma yükümlülüklerinin yerine getirilememesi 6 bin zeytinağacına mal oldu. Kolin şirketi ve diğer kömür yatırımcıları sadece zeytinağaçlarını kesmiyor, yarattığı hava kirliliğinin sağlığa etkisinden, işgüvenliği sağlanamayan madenciliğe kadar değişik şekillerde Türkiye’de binlerceinsanın hayatına mal oluyor. Türkiye’nin diğer bölgelerinde aynı şeylerinyaşanmaması için önlemler alınması gerekiyor” dedi.

GEREKÇELİKARAR

Danıştay,Yırca köylülerinin uzun yıllardır zeytincilikle uğraşan ve zeytinciliğinkendilerinden sonraki kuşaklara aktarımı için çalışan kişiler olduğu,Greenpeace hukuk derneğinin her türlü çevre sorunları ile ilgili her türlüidari dava açma konusunda yetkisinin bulunduğundan bahsederek vermiş olduğukararda şu ifadelere yer verdi:

“Termikenerji santrali kurulacak olan alanın zeytinlik alan olması, bu alanda enerjisantrali kurulmasına olanak sağlayan Yönetmelik hükümlerinin yürütmesinindurdurulması ve bu sahanın amacı dışında kullanılmasına izin verilmemesinekarşın, taşınmazlar için kamu yararı kararı alınması ve acelecilik yolu ile elkonulmasına olanak bulunmamasının yanı sıra, zeytinlik alanın oluşturduğubütünlük ve dava dilekçesinde ileri sürülen hususlar dikkate alındığında,davacıların dava açma ehliyetinin bulunduğu, davanın süresinde açıldığı, aksiyönde iddiaların ise yerinde olmadığı görülmüştür. Termik santral yapılmasıamacı ile planlamaya konu edilemeyen ve bu amaçla kullanılmasına da izinverilmeyen alanda, kamu yararı kararı alınarak acele kamulaştırma yolunagidilmesine mevzuata göre olanak bulunmadığından, dava konusu Bakanlar KuruluKararı’nda hukuka uyarlılık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, öngörülenkoşullar oluştuğundan dava konusu bakanlar kurulu kararı ile acele idariişlemin yürütmesinin durdurulmasına, oybirliği ile karar verildi.” 
Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım