GDO’LU ÜRÜNLER ARTIK SOFRAMIZDA OLACAK

-BASINAVE KAMUOYUNA-

GDO’LUÜRÜNLER ARTIK SOFRAMIZDA OLACAK

            GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan “GDO’lar ve Ürünlerine DairYönetmelikte Yapılan Değişiklikler” 29 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe konuldu.

          Yönetmeliğe“GDO bulaşanı” tanımlaması eklenmiş, “%0,9”eşik değer konulmuş, bu değer vealtında tespit edilen GDO’lar “GDO bulaşanı” olarak kabul edilmiş, GDO bulaşanıolan ürünlerde bulaşan olarak tespit edilen genlerin Biyogüvenlik Kurulu tarafındanonaylanmış olması durumunda ürünlerin onay amacına uygun olarakkullanılabileceği belirtilmiştir. Bu düzenleme ile bu güne kadar hayvanyemi olarak izin verilen birçok GDO’lu mısır ve soya çeşitlerinin bundan sonrabebek maması ve fındık ezmesi de dâhil birçok üründe soframıza gelmesinin önüaçılmış olmaktadır.

Bu durum, Biyogüvenlik kanunu ileyasaklanmış olan GDO’lu ürünlerin yasaklanması halinin, Bakanlık tarafındanyönetmelikle ortadan kaldırılmaya çalışıldığı kanaatini uyandırmaktadır. Bugünekadar yem amaçlı GDO onayları Biyogüvenlik Kanunu çerçevesinde verilmekte veBiyogüvenlik Kanunu`nda insan gıdası amaçlı GDO onayına da kesin bir yasakbulunmamakta ve de sadece izne tabi iken, yapılan bu yönetmelik değişiklikleriile bu tür üretimlere iznin de önü açılmaktadır.

Daha birkaç gün önce yaşanan vebebek beslenmesinde kullanılan GDO`lu sütlü tahıl karışımı skandalı sıcaklığınıkorurken yapılan bu değişiklik bize, yakın tarihte Mersin limanındaihbar üzerine yakalanan ve GDO`lu olup olmadığı(!) konusu halen açıklığakavuşturulamamış olan ve de ciddi bir kısmının iç piyasada tüketildiği bilinenpirinçleri ve o konuda Bakanlığın açıklamalarının kamuoyunu ikna edebilecekdüzeyde olmadığını hatırlatmaktadır.

Yasalara uygun yönetmeliklerçıkartılması gerekirken söz konusu yönetmelik değişiklikleri ile hukukudolanmaya çalışmak, hem etik kurallara uymamak hem de yasalar ve uluslara arasıEvrensel Hukuk ilkeleri karşısında suç işlemektir. Bütün bunlar bizde vekamuoyunda ciddi endişe yaratmaktadır.

Tüm insanların ve ülkemizinsanlarının doğal, temiz, sağlıklı ve GDO’suz gıdalarla beslenme hakkı vardırve bu hakkın kullanılması yönünde tedbir almak, GDO bulaşmış ürün veya GDO’luürün üretimini engellemek Bakanlığın görev ve sorumluluğudur. Yasada veYönetmelikte derhal değişiklikler yapılarak, insanlarımızın sağlığı için enazından gıda ürünlerinde GDO’lu ürünlerin kullanılması kesin hükümlerleyasaklanmalıdır.

TARIM ORKAM-SEN olarak çevre,ekoloji, biyoçeşitlilik, insan ve hayvan sağlığına etki yapan her türlüolumsuzluğun takipçisi olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyor ve Gıda Tarım veHayvancılık Bakanlığını görev ve sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz.02.06.2014

 

 

TARIMORKAM-SEN

MerkezYönetim Kurulu 

   
Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım