DİRENEN ORTADOĞU HALKLARI YALNIZ DEĞİLDİR!

-BASINAVE KAMUYOYUNA-

DİRENEN ORTADOĞUHALKLARI YALNIZ DEĞİLDİR!

 

Kapitalist sistemin kan emicileriekonomik ve siyasal çıkarlarını korumak için her türlü yola başvuruyorlar.Kardeş kalpler birlikte daha güçlü atmaya başlamışken, emperyalist güçler ve yerliişbirlikçileri yükselen bu direniş ruhundan duydukları korku karşısında çözümü,katliam politikalarına sarılmakta buluyor.

            Bilindiğiüzere Tüm dünyanın gözleri önünde, yaklaşık iki aydır süren İsrail saldırılarısonucunda Gazze’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Emperyalistlerin bölgeyiyeniden dizayn etme politikasının bir parçası olarak İsrail ordusunun Gazze’yeyönelik saldırıları sonucunda yaklaşık iki bin Filistinli yaşamını kaybetti.onbinlercesi kendi ülkesinde mülteci durumuna düşürüldü. Daha sonra aynıdramı İnsanlıktan nasibini almamış, gözü dönmüş IŞİD çetesi eli ile Rojavahalkına ve Türkmen Halkına yaşatmak istediler, bugün de Ezidi Kürtlerinyaşadığı kutsal toprakları, Şengal’i hedef almış bulunuyor. Tıpkı Suriye, Irakve Rojava’da olduğu gibi bugün Şengal’de de emperyalizmin çetesi IŞİD’in hedefieşit, özgür ve kardeşçe bir geleceğin önüne savaştan kalın bir duvar örmektir.

Ortadoğu halkları emperyalizminkendilerini mahkûm etmek istediği bu barbarlığa, bu karanlığa mahkumolmayacaktır! Türkiye halklarının yüreği direnen halkların yanındadır!

Türkiye Cumhuriyetiniyönetenlerin Ortadoğu politikaları ise iflas etmiştir. İsrail’i kınamak dışındahiçbir gerçek yaptırım uygulanamamakta, AKP iktidarı hamasi söylevlerle bu acziörtmeye çalışmaktadır.

Devletin en tepesindekilerinçocukları İsrail ile ticari ilişkilerini geliştirirken, “van münit” tarzıaçıklamalar yapmak sadece samimiyetsiz değil aynı zamanda ciddiyetsizliktir.

Kendi yurttaşları 10 Haziran’danberi IŞİD adı verilen çetenin elinde rehinken, serbest bırakılmalarını temennietmekle yetinen bir hükümetin, İsrail’e karşı hamasi sözlerinin de Ortadoğuhalkları gözünde hiçbir inandırıcılığı yoktur.

Biliyoruz,ortadoğu  halkları sokaktaki çetelere karşı onuru ve şerefi ile mücadeleedecektir. Hiç kimse ortadoğu  halkları birliğini ve beraberliğinibozamaz. Ve direnen Ortadoğu halklarına sesleniyoruz. Diren Filistin!Diren Rojova! Diren Şengal! Yalnız değilsiniz. Türkiye’de işçiler, emekçilerdirenen Ortadoğu halklarının yanında olmaya devam edecek!

Bölge nin Demokrasi, Barış veemek güçlerinin birlikte mücaddelesine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaçolduğu açıktır.

Bu nedenle  herkesiortadoğu  halkları ile dayanışmaya  çağrıyoruz.

                                                                                    

            TARIM ORKAM-SEN

                                                                                         MERKEZ YÖNETİM KURULU
   
Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım