SENDİKAMIZIN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ!

SENDİKAMIZINKURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ!

ADİL, EŞİTVEÖZGÜR YARINLARA

            Kurulduğugünden bu yana sadece üyelerimizin değil, tüm emekçilerin ve de tüm toplumunekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve demokratik haklarını savunan SendikamızTARIM ORKAM-SEN bir mücadele yılını daha geride bıraktı.

Dünyadaki ve Ülkemizdeki mücadelegeleneğinden gelen birikimler üzerine kurulu sendikamız, her türlü baskı,sürgün, soruşturma politikalarına rağmen dimdik ayakta durmayı başarmış,mücadelesini büyüterek sürdürmüştür.

1990’lı yılların başlarındaTarım-Sen, Orkam-Sen, Tüm Gıda-Sen ve Tarım Gıda-Sen ile başlattığımızmücadelemiz, 05 Eylül 2001 tarihinden itibaren TARIM ORKAM-SEN çatısı altındabirleşerek devam etmiştir.

Sendikal ve demokratik hak veözgürlükler mücadelesinde, grev ve toplu sözleşme hakkımız en temel talebimizolmuştur. Sahte sendika yasasında yapılan düzenlemeler ile Toplu Sözleşme hakkıkomedyaya dönüştürülmüş, sarı sendika ile birlikte oynanan bu komedya sonucudurki, ilk defa bu yıl çalışanlar Temmuz ayında zam alamamış, aynı zamandaenflasyon farkından yoksun bırakılmışlardır. Grev hakkı ise bir dizi düzenlemeile kullanılamaz hale getirilmek istenmiştir.

Kendi demokrasisini oluşturaniktidar, militarist güçleri kendine göre yeniden tasarlamış akabinde sağlığı,eğitimi, yargıyı kendine göre şekillendirmiştir. Tarım, hayvancılık veormancılık bitirilme noktasına getirilirken, orman, mera ve zeytin alanlarıKentsel dönüşüm yerleri olarak belirlenerek, özel sektöre peşkeş çekilmektedir.Giderek artan çevre sorunları ile doğal yaşam alanları yok edilmekte, Ülkemizdoğası Termik, Nükleer, Hidro Elektrik Santralleri, Barajlar, Kalekollar ileher geçen gün biraz daha savaş arenasına çevrilerek yaşanmaz kılınmaktadır.

Özelleştirmeler sonucunda taşeronçalıştırmayı bir politika haline getiren iktidar, işçi sağlığı ve işçigüvenliğini önemsemeyen bir tutum sonucunda başta Soma’da olmak üzere yüzlerceemekçinin yaşamını yitirmesinin en büyük sorumlusu olmuştur.

Ortadoğu’da yaşanan emperyalistsavaş Gazze’de, Rojava’da, Şengal’de, Musul’da, Kerkük’te yaşayan Sünni, Şii,Ezidi, Hristiyan inançlarındaki Türkmen, Kürt, Arap, Süryani birçok halkın acıçekmesine, yaşamlarını yitirmesine, zorunlu göç ederek topraklarından kopmasınaneden olmaktadır. Emperyalist güçler ve mevcut iktidar bu savaşı seyretmeklekalmayıp, aynı zamanda açık-gizli destekçisi olmaktan geri durmamaktadırlar.

Kamu emekçilerinin eşit, özgür,onurlu ve insanca bir yaşam için demokratik Türkiye özlemi ve mücadelesi halasürdürülmektedir. Bu onurlu ve haklı mücadelede emeği geçen üyelerimizdenyöneticilerimize kadar tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmeyi borçbiliyoruz.

TARIMORKAM-SEN olarak;dostlarımızla omuz omuza neo-liberal saldırganlığa ve tüm gerici kuşatmalarakarşı emeğin, eşitliğin, özgürlüğün ve barışın Türkiye’sini kurma mücadelemizibaşarana kadar sürdüreceğimizi kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle bir kez dahakamuoyuna ilan ediyoruz. 05.09.2014

            YAŞASINTARIM ORKAM-SEN!

YAŞASIN KESK!

 TARIMORKAM-SEN MERKEZ

         YÖNETİM KURULU


   
Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım