TARGEL KÖLELİĞİNE ve ROTASYON REZALETİNE HAYIR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, 10.000’i bulan personel sayısı ile sürdürmekte inatettiği, TAR-GEL projesi kapsamında çalışan Ziraat Mühendisleri ile Veteriner Hekimler;seçim zamanı yapılan bir atak ile 4/b kadrosundan 4/a kadrosuna geçirilmiştir.Pratikte ise çalışma koşullarında bir değişiklik olmamıştır.

Ülkenin dört bir yanındakiköylere, resmi araç tahsis edilmeden, deyim yerindeyse bir valiz ile gönderilenpersonel, gelinen aşamada idarenin ihtiyacına veya keyfiyetine göre bazı günlerköyde, bazı günler ilçe merkezinde görevlendirilmekteler. TARGEL çalışanlarıilçe ve il merkezlerinde çalışan diğer emsal personelle aynı haklara sahipolması gerekirken hiç birinden faydalanamamaktadır. Tayin ve özlük haklarınailişkin sorunları çığ gibi beklemektedir. Görevde yükselebilme haklarıellerinden alınmıştır. Hizmet içi eğitimlerden aynı unvana sahip kadrolumeslektaşları gibi yararlandırılmamaktadır. Büro, araç gereç hatta yakacakverilmeksizin ömür boyu köylerde çalışma eşitsizliğine maruz kalmaktadır.

En önemlisi, can güvenlikleri ve yemek, ulaşım, barınma gibi insani temelihtiyaçları karşılanmaksızın çalışmak zorunda bırakılmaktadır.

TARGEL çalışanları üzerinden uygulamayageçirilen TÜKAS projesiyle, sorunlar katlanarakbüyümüştür. Bakanlıkça vaat edilen önerilerle görüntü değiştirilmeyeçalışılmış, özü itibarıyla ayrıştıran ve ötekileştiren uygulamalara kaldığıyerden devam edilmiştir. Kadroya geçirilen personel, sözleşmeli gibi çalışmakzorunda bırakılmıştır. Taşra teşkilatının çoğu yükünü omuzlamak durumunda kalanTARGEL çalışanı; Bakanlığın en üst düzey bürokratlarınca, kamuoyu önündeaşağılanmaya hakarete maruz kalmıştır.

Hükümetler yarattığı sarısendikalarla; kamu çalışanlarının örgütsüzlüğünü örgütlemeye, emek mücadelesiniböl, parçala, yönet mantığıyla engellemeye çalışmaktadır. TARGEL çalışanlarınıntüm hakları alınıncaya değin, yaratılan tüm haksızlıklara karşı; gerek hukuksalgerek eylemsel mücadelemiz devam edecektir.

Diğer bir haksızlığı iseRotasyon uygulaması ile Orman Genel Müdürlüğü sürdürmektedir. Başta OrmanMuhafaza Memurları olmak üzere, tüm Mühendisler ve Başmühendisler, MüdürYardımcıları, Müdürler, Şube Müdürleri, Teknik Şefler, Saymanlar, BölgeMüdürleri ve yardımcıları rotasyon kapsamına alınmıştır.

Yaklaşık bir yıl önce yapılanilk Rotasyon uygulaması ile tercihlerve hizmet puanları dikkate alınmadan tamamen keyfi ve usulsüz bir şekildeçalışanlar tayin edilmiştir. Ardından Sendikamız ve çalışanlar tarafından pekçok dava açılmıştır. Davalar sonucunda birçok kişi mahkemelerce verilenyürütmeyi durdurma kararlarıyla görev yerlerine dönmüştür. Kazanan tarafınçalışanlar olmasıyla da tayinlerdeki haksızlık, usulsüzlük hukukentescillenmiştir.

Diğer olumsuzlukların yanı sıra; eğitim- öğretim dönemininortasına denk getirilmesiyle de pek çok çalışanın aile bütünlüğünü bozacakRotasyon uygulamasının 2. Dalgası, yaşama geçirilmiştir. Çalışanlar,yazışmaların geç yapılması ve tercih yapmak için çok kısa bir süre tanınmasıgibi nedenlerle tebliğ edildiği gün tercih yapmak zorunda bırakılmıştır. Hizmetbölgelerinde geçen hizmet sürelerinin yanlış hesaplandığını ve dolayısıylarotasyona tabi olmadığını söylese de Kurum yetkilileri bildiğini okumaya devametmiştir. Rotasyona tabi olduğu tebliğ edilen ve tercih yapması istenen kurumçalışanlarına, herhangi bir itiraz yöntemi ve süresi de tanınmamıştır.

Görülüyor ki; Rotasyon kapsamında zorunlu tayine tabitutulanların kimler olduğu, bölgelere göre hizmet süreleri, hizmet puanları,görev unvanları açıklanmadığı gibi, tayin işlemlerinden sonra da kimin? , kaçpuanla? , hangi göreve? , kaçıncı tercihine? tayin edildiği deaçıklanmayacaktır. Uygulamanın bu haliyle yaşama geçirilmesinin adıkadrolaşmadır, sürgündür.

Keza, kısa süre önce Gıda, Tarım Hayvancılık Bakanlığındaİl Müdür Yardımcıları, Şube ve İlçe Müdürleri düzeyinde başlatılan rotasyonuygulamasının amacı da iktidara sorgusuz biatı sağlayacak kadrolaşmadır.

Tüm kamuoyunca bilinmelidir ki; AKP iktidarının çalışanlarüzerinde sürdürdüğü tüm haksız, hukuksuz uygulamalara karşı bizler gerekhukuksal alanda gerekse meydanlarda mücadelemize devam edeceğiz. İnsancayaşanacak ücret, insana yakışır bir yaşam ve insan onuruna uygun çalışmakoşulları sağlanıncaya dek eylemlerimize devam edeceğiz. 27 Mart 2015

KurtuluşYok Tek Başına! Ya Hep Beraber, Ya Hiç Birimiz!

İşteSendika İşte KESK

YaşasınÖrgütlü Mücadelemiz

TARIM ORKAM SENGENEL MERKEZİ

 

 

   
Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım