OHAL VE KHK GÖLGESİNDE TOPLU SÖZLEŞME YAPILAMAZ!

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçti. Darbe girişimini “Allah’ın bir lütfu” olarak nitelendiren siyasal iktidar bu süreci siyasal, sosyal ve ekonomik olarak tam bir tahakküm, baskı ve zor bir sürece dönüştürmüştür. İşte böylesi bir süreçte OHAL ve KHK’lar  gölgesinde yeni  bir Toplu Sözleşme sürecine  giriyoruz. AKP ve yandaş sendikanın el birliği ile İş güvencesinin tamamen rafa kaldırıldığı, bir gecede çıkan KHK’larla binlerce kamu emekçisinin işsiz bırakıldığı bu karanlık süreçte 41’i Tarım Orkam-Sen üyesi 4006’sı KESK’li olmak üzere yaklaşık 130 bin kamu emekçisi sorgusuz sualsiz ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilmiştir. İhraç edilmelerini protesto eden ve işe geri alınmaları amacıyla açlık grevine başlayan iki eğitim emekçisi, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın durumu ise günden güne kritik bir hal almaktadır. Toplu İş Sözleşmesi sürecinde de doğal olarak öne çıkan taleplerimizin başında ihraç edilen emekçilerin durumu ve yeni KHK’larla işten atılma tehdidiyle yüz yüze olan tüm kamu emekçilerinin iş güvenceleri gelmektedir.

       Toplu İş Sözleşmesi sürecinde öne çıkan başlıca taleplerimiz şunlardır;

 

 • OHAL kaldırılmalıdır.
 • Kanun Hükmünde Kararnamelerle Haksız ve Hukuksuz bir şekilde işten çıkartılan Kamu Emekçilerinin işlerine dönüşü bir an önce sağlanmalı ve geriye dönük olarak ekonomik ve özlük hakları faiziyle birlikte karşılanmalıdır. Ayrıca Resmi gazete ile “terörist” ilan edilmelerinden dolayı sosyal ve psikolojik çöküntü yaşayan bu kişilere ve ailelerine Maddi ve Manevi tazminat ödenerek itibarları iade edilmelidir.
 • Otoriter baskıcı politikalardan ve sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımını fiilen engelleyen tutumlardan vazgeçilmeli, başta grev hakkımız olmak üzere uluslararası anlaşmalardan doğan tüm haklarımız güvence altına alınmalıdır.
 • 4688 Sayılı Yasa ILO normları ve AHİM Kararlarına göre yeniden düzenlenmelidir.
 • Tüm Kamu Emekçileri için insanca bir yaşam, güvenceli iş ve ücret sağlanmalıdır. Çalışanlara ödenen tüm tazminatlar ve ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalı, ödenmeyen enflasyon farkı geriye dönük olarak hesaplanıp derhal ödenmeli, enflasyon hesaplamaları sendikaların da içinde yer aldığı bağımsız kuruluşlarca belirlenmelidir.
 • Kamu Emekçilerinin siyaset yapma yasağı kaldırılmalıdır.
 • Kılık kıyafet yönetmeliğindeki eşitsizliklerin giderilmesi için Kılık Kıyafet yönetmeliği yeniden düzenlenmelidir.
 • Kamu kurumlarında Siyasi kadrolaşmaya son verilmeli, görevde yükselme sınavları adil olmalı mülakat uygulamasından vazgeçilmelidir.
 • Kadınlara doğum izni artırılmalıdır. Ücretli ve ücretsiz doğum izinlerinde kadınların sosyal ve özlük hakları kayba uğramamalı, kamu kurumlarında kapatılan kreşler yeniden açılmalı, kadın/erkek olmasına bakılmaksızın yasa gereği en az 50 personel çalıştıran tüm işyerlerinde ücretsiz, nitelikli bakım evleri ve kreşler açılmalıdır.
 • 8 Mart resmi tatil yapılmalıdır.
 • İşveren tarafından sendika tazminatı adı altında sendika üyelerine üç ayda bir yapılan ödemenin kaldırılarak devlet güdümlü sendikacılık anlayışına son verilmelidir.
 • İşçilerin Kıdem Tazminatlarının fona devredilmesine ilişkin yasa tasarısı geri çekilmelidir.
 • Eşit, Özgür ve Demokratik bir gelecek için toplumun tüm kesimlerinin taleplerinin dikkate alındığı, çoğulcu cinsiyet eşitliğinin sağlandığı yeni bir anayasa hazırlanmalıdır.
 • İşkolumuza bağlı kurumlarda Rotasyon, Kadrolaşma, Sürgün, Soruşturma, Mobing ve Mülakat gibi ayrımcılık yaratan tüm uygulamalara son verilmelidir.
 • Bulundukları kadroda bir üst öğrenimini tamamlayanlar için unvan değişikliği sınavı uygulaması kaldırılarak ilgili kadroya doğrudan geçiş sağlanmalıdır. Diplomasına uygun kadro bulunmaması durumunda çalışanın talebi doğrultusunda kurumlar arası tayin edilmek suretiyle mağduriyeti giderilmelidir.
 • İşkolumuza bağlı kurumlarda çalışan ön lisans mezunu teknikerlerin lisans tamamlama hakkı tanınmalıdır.
 • Kimyasal ve diğer zehirli maddelerle etkileşim içinde olan personel (İl Kontrol Laboratuvarı, diğer laboratuvar birimleri, TMO’ne bağlı Afyon alkoloid fabrikası, Bitki koruma ve İlçelerde kimyasal mücadele vb.) sağlık riski taşıyan işlerde çalışanlar (Haberleşme, Telsiz, santral, fotokopi, ozalit, atölye, arşiv, orman zararlıları ve hayvan hastalıkları ile mücadele vb.), can güvenliği tehlikede olan (Orman Muhafaza Memurları, Orman İşletme Şefleri vb.) ve sürekli olarak arazi ve şantiye şartlarında (Orman Kadastro ve Amenajman vb.) çalışan tüm personele (4/B ve 4/C li çalışanlar da dahil olmak üzere) yılda en az 3 ay fiili hizmet süresi zammı verilmelidir. Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar çalışanlara ayrıca tazminat ödenmelidir.
 • Orman Genel Müdürlüğü personeline nöbet karşılığı ödenen Yangın fazla mesaisi adil ve eşit uygulanmalı, tüm çalışanlar yararlandırılmalıdır. Ayrıca Orman ve Su işleri Bakanlığı personellerinden Milli Park, Tabiatı Koruma Alanı, Tabiat anıtı ve Tabiat Parkları ile Mesire yerlerinde aynı işi yapan personeller yararlandırılmalıdır. Bu konuda mevzuatta değişiklik yapılmadır.
 • Arazi Tazminatlarının ödenmesinde hizmet sınıfı ve açık/kapalı alan ayrımı kaldırılmalıdır, Görevlendirilen tüm çalışanlara (Gıda Müh.,Su ürünleri Mühendisi, Ziraat Müh., Veteriner Hekim, Kimyager,Biyolog, Memur, Şoför, 4/B, 4/C, Orman Muhafaza, 399 sayılı KHK vb.) arazi tazminatı maaşı ile birlikte ödenmeli, 20 gün sınırı kaldırılmalıdır.
 • Memuriyet mahalli dışında görevlendirilen tüm personele Büyükşehir vb. ayrımlar yapılmaksızın harcırah ödenmelidir.
 • Kimyager, Ekonomist, İstatistikçi, Sosyolog, Avukat vb. kadrolarda çalışanlar ile 4 yıllık fakülte mezunlarının ek göstergesi 3600’e yükseltilmelidir.
 • İş kolumuzda Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan emekçilerin “Özel Hizmet Tazminatları” eşitlenmelidir.
 • Mevsimlik Tarım İşçilerinin yaşama, çalışma ve sosyal güvencelerini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Orman Muhafaza Memurluğu Kadrosu Genel İdare Hizmetleri sınıfından çıkarılarak Teknik Hizmet sınıfına dahil edilmeli ve halen bu kadroda görev yapan Orman Muhafaza Memurları (orman okulu mezunları da dahil olmak üzere) unvan değişikliği sınavına tabi tutulmaksızın doğrudan ön lisans mezunları ile denk kadroya geçirilmelidir.
 • Orman Muhafaza Memurlarının kolluk kuvveti sayılmalarından kaynaklı özlük ve sosyal haklarını kullanmaları sağlanmalıdır.

Öncelikle yukarıda belirtmiş olduğumuz taleplerimiz başka olmak üzere işkolumuza ilişkin diğer taleplerimizi de Toplu Sözleşme masasına taşıyacağımız gibi tüm fiili ve meşru mücadele alanlarında da savunacağımızı bu antidemokratik ihraç kararlarına, baskılara karşın bu ülkenin onurlu ve mücadeleci emekçileri olarak boyun eğmeyeceğimizi bir kere daha kamuoyu ve basın ile paylaşıyoruz. 26.07.2017

 

KHK’ LAR GİDECEK,
BİZ KALACAĞIZ!

                                                                                             TARIM ORKAM-SEN

    MERKEZ YÖNETİM KURULU

   
Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım