ŞUBE VE TEMSİLCİLİK HABERLERİ
BARIŞ YÜRÜYÜŞÜ VE MİTİNGİ

1 Eylül Dünya BarışGünü, halklar-inançlar-mezhepler arasında çatışmaları kışkırtan emperyalizm veişbirlikçisi rejimlere karşı; her milliyetten, her inançtan halk güçleri olaraksesimizi yükseltme günüdür.
1 Eylül Dünya BarışGünü, milliyeti ve inancı neolursa olsun, Bölge’ nin tüm mazlum halklarıyla dayanışmayı büyütme günüdür.
1 Eylül Dünya Barış Günü, Suriye’ye müdahalepolitikaları nedeniyle ülkemize sığınan Suriyelilere yönelik saldırılara karşı“kardeşime dokunma” deme günüdür.
Çünkü ancak halkların birlik ve mücadelesi ileemperyalizm ve işbirlikçisi baskıcı rejimlerden kurtulabilir; halkların veinançların bir arada kardeşçe yaşayacağı bir geleceği hep birlikte kurabiliriz.
Biz işçiler, biz emekçiler, biz bu coğrafyada yakıpyıkılan tüm değerleri yaratırken savaşta ve barışta ölenler/öldürülenlerolarak, iktidardan ve sermayeden barış, özgürlük, eşitlik beklenemeyeceğininfarkındayız.
Gelin insanlık büyük bir sınavdan geçerken barışiçin, kardeşlik için, özgürlük için, eşitlik için ele ele verelim!
Tüm halkların eşit, özgür, insanca ve kardeşçeyaşayacağı bir dünya özlemiyle tüm emek ve demokrasi güçlerini, savaşçığırtkanlığına karşı, barış talebini yükseltenleri, 1 Eylül Dünya BarışGünü’nde “BARIŞ YÜRÜYÜŞÜ VE MİTİNGİ” ne katılmaya, güçlendirmeye çağırıyoruz.
TARİH : 1 Eylül 2014 (Pazartesi)
Toplanma Yeri : Toros Sokak Saat: 17.00
Miting : Kolej Meydanı Saat: 18.00


EYLEM KARARI

Orman Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Rotasyon adı altında hukuka aykırı bir şekilde üye ve yöneticilerimiz kıyıma uğratılmakta, fiili olarak sürgün uygulamasına maruz bırakılmaktadır. Konuyla ilgili olarak tarım ve ormancılık alanında örgütlü sendika, dernek ve odalar olarak “Ormancılık Meslek ve Emek Örgütleri Platformu” adı altında 19 Ağustos 2014 Salı günü saat 13:00’te Orman ve Su İşleri Bakanlığı önünde merkezi basın açıklaması yapılacaktır.

Ayrıca, aynı örgütler olarak tüm illerde 20 Ağustos 2014 Çarşamba günü saat 12:30’da ortak eylem yapılması kararı alınmıştır. Basın Açıklaması metni ortak hazırlanarak tüm örgütümüze ulaştırılacaktır.

Konu üzerinde hassasiyetle durularak gerekli çalışmanın yapılması önemlidir. 

                                                        Merkez Yönetim Kurulu


MERKEZ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı 16-17-18 / 08 / 2014 tarihinde 

aşağıdaki gündemle Genel Merkezde toplanacaktır.

GÜNDEM :

1- MYK Üyelerinin sunumları,

2- Sendikal işleyişteki eksiklikler üzerine değerlendirmeler, 

3- Yayın organının görüşülmesi,

4- Planlama,

LİNKLER
KESK
EĞİTİM-SEN
SES
TÜMBELSEN
BES
ESM
HABER-SEN
YAPIYOL-SEN
BTS
KÜLTÜR SANAT SEN

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım