GERÇEK KİŞİLER İÇİN OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME BAŞVURU FORMU'NA İLİŞKİN EK DİLEKÇE


KONU:12 Temmuz 2017 Gün 31122 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Olağanüstü Halİşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar” gereğinceBaşvuru Formuna ek dilekçemdir.

../../….Tarihine kadar …………. İli, ……….. ilçesi ……………….İl/İlçe Müdürlüğünde/Şefliğinde ………………….olarak görev yapmaktaydım.Olağanüstü Hal Kapsamında bazı Tedbirler Alınması Hakkındaki ….sayılı KanunHükmünde Kararnamenin 1. maddesi ekli listede yer alan kişiler arasında ….Sırasında adıma yer verilerek sayılarakkamu görevinden çıkarıldım.…. Sayılı Khk ile bir anda işsiz,sosyal güvenceden yoksun kalmış bulunuyorum.

Olağanüstü Halİlanı gerektiren darbe teşebbüsü ile en uzak bir bağlantım bulunmamasına vedarbe karşıtı biri olmama rağmen, Olağanüstü hal ilanı gerekçesi ile hayatımın gerikalan her anını ve ailemi olumsuz etkileyecek ağır bir ceza ile cezalandırılmam,şekil, konu, sebep, amaç, yetki yönünden hukuka aykırı, öngörülemez bir cezadır.

 

Dava konusu işlem tesis edilirken, isnad edilenherhangi bir fiilin disiplin yönünden ceza gerektiriyor ise hakkımda usulüneuygun başlatılan bir soruşturma yürütülmesi, soruşturma kapsamında ifademebaşvurularak aleyhime olan delilleri çürütme ve lehime olan delilleri ilerisürme imkânı tanınması, soruşturma sonucu fiilime karşılık gelen disiplincezasının teklif edilmesi, teklif doğrultusunda savunmama başvurulması,savunmam sonucu olumlu çalışmalarım ve sicil durumum gözetilerek bir ceza tesisedilmesi ve cezaya karşı itiraz hakkı ve dava açma hakkının tarafıma bildirilmesigerekirken bu yöntem izlenmeden KHK ile görevinme son verilmiştir. 

İddia edildiği gibi“terörörgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşıfaaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olma” şeklindebulunacak bir davranışım söz konusu değildir. Şöyle ki;

(ÜYELERİMİZDİLEKÇENİN BU KISMINA, DİLEKÇENİN TOPLAM SAYFA SAYISI 10 SAYFAYI GEÇMEYECEKŞEKİLDE, DİLEDİKLERİ HUSUSLARI EKLEYEBİLİRLER. BU EKLER, İHRAÇ GEREKÇESİ OLARAKTAHMİN ETTİKLERİ, ÖRNEĞİN SENDİKAL FAALİYET, SENDİKA ÜYELİĞİ, BANKA HESABI VB.OLABİLİR. GEREK İHRAÇ İŞLEMİNE KADAR KARŞILAŞILAN HUKUKA AYKIRILIKLAR, GEREKSEİHRAÇTAN SONRA YAŞANILAN MAĞDURİYETLER BURAYA EKLENEBİLİR. BAŞVURU FORMU VEEKLERİNE HER TÜRLÜ BELGENİN DE EKLENMESİ MÜMKÜNDÜR.

 

 

 

 

Sonuç olarak, yukarıdaaçıkladığım gerekçeler ve re’sen göz önüne alınacak nedenlerle; mahkûmiyet kararı aranmaksızın, görevyaptığım kuruma yeniden kabul edilmemek ve bir daha kamu hizmetlerinde istihdamedilmemek, dolaylı ya da doğrudan görevlendirilmemek üzere kamu görevindençıkartılmam açıkça hukuka aykırı, tarafı olunan uluslararası Sözleşmelerletanınan temel hak ve özgürlükleri ihlal etmekte olup, ihraç işleminin iptalizorunludur.

SONUÇ VE İSTEM            :Açıklanan ve re’sengözetilcek diğer nedenlerle,../../….. tarihli …….sayılı mükerrer Resmi Gazetedeyayımlanan … sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. Maddesinin Ekli  listenin…... sırasınedeniyle kamu görevinden çıkartılmama ilişkin işlemin İPTALİNE,

İşlem nedeni ile mahrum kaldığım maaşının yasalfaizi ile ödenmesine, tüm özlük ve ekonomik haklarımın

 iadesine,memuriyetten ihraç edildiği sürenin fiili hizmet süresine ve hizmet puanınaeklenmesi, emekli sandığı keseneklerinin ve kurum karşılıklarının SosyalGüvenlik Kurumuna ödenmesine, karar verilmesini saygılarımla dilerim. …/07/2017

 

                                                                                                          isim-soyisim-imza

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım