EK ÖDEME TALEPLERİMİZE İLİŞKİN OLARAK BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE 17 ŞUBAT 2012 TARİHİNDE YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI


Değerli Basın Emekçileri


KİT’lerde sözleşmeli personel olarak çalışan kamu emekçilerinin örgütlü bulunduğu Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na(KESK) bağlı dört sendika olarak ek ödeme ve ücretlerde yaşanan sıkıntıları dile getirmek ve sesimizi muhataplarına duyurmak için buradayız.


Ücretlerde adaleti sağlamak iddiasıyla 2006 yılında KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 2 sayılı cetveline tabi olarak çalışan personelin hepsine eşit oranda verilmeye başlanan denge tazminatı 2008 yılından itibaren ek ödeme adı altında ödenmeye başlanmıştır.

Ek ödeme uygulaması ücrette adaleti sağlayacağına birçok adaletsizliği de içerisinde barındırmaktadır. Sınırlı sayıda çalışan en yüksek oran olan % 82’den ek ödeme almakta iken çalışanların büyük çoğunluğu en düşük oran olan %42’den ek ödeme almaktadır.


Ek ödeme uygulamasıyla her yıl bir grubun ek ödeme oranları yüksek belirlenmekte, geriye kalan unvan gurupları ise mağdur edilmektedir.


2011 yılı Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı,KİT’lerde çalışanlardan çok azını memnun etmiş olsa da, geriye kalan çalışanları huzursuz etmiştir. Bu da iş barışı ve huzuru bozarak, çalışanlar arasında ayrımcılığa sebep olmuştur.


Yaşanan adaletsizliğin önlenmesi için bütün çalışanlara en üst orandan eşit oranda ek ödeme verilmelidir.


Değerli Basın Emekçileri


Yine sözleşmeli personele verilen ücretlerle ilgili olarak her yıl çıkarılan YPK kararının sözleşmeli personel pozisyonlarına ait temel ücretle ilgili unvanların yer aldığı ücret grupları,hizmetin özelliği ve çalışanların çalışma koşullarının farklılığı nedeniyle uygun olmayıp, bulundukları grup tavanlarından ücret almakta, çalışanlar yıllardan beri zam alamamaktadır. Bu da çalışanlar arasında ücret dengesizliği yaratmaktadır.


KİT’lerde 399 sayılı KHK ile çalışan ll. sayılı cetveldeki çalışanların ücretlerle ilgili mağduriyetlerinin giderilmesi ve çalışma barışının sağlanması için sözleşmeli personelin ücret gruplarının kaldırılarak temel ücretlerde değişiklik yapılması, Bu uygun görülmediği taktirde şu anda 5 olan sözleşme ücret grup sayısının 3’e indirilmesi,hiyerarşik yapı ve çalışma koşulları göz önüne alınarak ücret gruplarının kendi içerisinde temel ücretlerde değişiklik yapılması konusunda Sendikalarımızın görüşleri alınmak suretiyle Kurum Yönetim Kurullarına yetki verilmelidir.


657 sayılı Kanuna tabi çalışan devlet memurlarına ve 399 sayılı KHK’nin l sayılı cetvelde yer alan personele yapılan yiyecek yardımının, II sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli personele de yapılmalıdır.


Değerli Basın Emekçileri


666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile,KİT’lerde l sayılı cetvele tabi olarak çalışan Daire Başkanı ve üstü unvanlarda görev yapan personelin ücretlerinde küçümsenmeyecek artışlar yapılırken l sayılı cetvele tabi unvanlarda çalışan diğer ek ödemelerinde düşüş meydana gelmiştir. Yine KİT’lerde l sayılı cetvele tabi olarak çalışanların yılda 2defa almakta oldukları ikramiyeler de kaldırılmıştır. Hükümet eşit işe eşit ücret uygulamasını hayata geçireceği iddiasıyla yaptığı bu uygulamada üst düzey çalışanları refahta eşitlerken alt düzey çalışanları ise sefalette eşitleyerek yeni haksızlık ve adaletsizlikler yaratmıştır. Bu adaletsizlik ortadan kaldırılmalı ve kazanılmış haklar korunmalıdır.


Kamu çalışanlarının emeklilikte alacakları ücretler ile şu anda aldıkları ücret arasında uçurum bulunmaktadır. Emekliliğe hak kazanan çalışanlar emekli olduklarında ücretleri çok düşeceğinden emekli olmak istememektedirler. Bu nedenle kamu çalışanlarının aldıkları ek ödemelerin taban aylığına yansıtılarak emekli ücretlerinin artırılması sağlanmalıdır.


Yine kamu çalışanlarının 30 yıl hizmetten sonra kihizmetleri emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır. Bu haksız uygulamaya son verilerek, 30 yılın üzerindeki hizmetler de emekli ikramiyesine dahil edilmelidir.


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda değişiklik yapılmasını içeren yasa değişikliği tasarısı bütünüyle kamu çalışanlarının fiili mücadeleyle elde ettiği kazanımları, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran ve sendikaları devre dışı bırakarak Kamu Görevlileri Hakem Kurulunu yetkili kılan bir tasarıdır. Toplu Sözleşme masasında sendikalar yetkili olmalıdır. Uluslararası Sözleşmelere uygun bir sendika ve Toplu Sözleşme yasasının çıkarılması için gerekli duyarlılık gösterilmelidir.


Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması ve hak alma mücadelesinde demokratik anlayışın önünün açılması, eşit işe eşit ücretin tüm ödemelerde ve sosyal yardımlarda uygulanması, kazanılmış haklarımızın tekrar geri verilmesi ve bu bağlamda iş barışının sağlanması ve korunması için, yasanın yeniden ele alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.


Ayrıca, Gözaltı ve tutuklamaların, bu gün ülkemizde hükümetle aynı görüşü paylaşmayan bütün muhalif kesimler üzerinde bir sindirme aracına dönüştüğü artık biliniyor. Bu politikanın Türkiye’nin en fazla kadın üyeye sahip olan ve kadınların en yüksek oranda temsil edildikleri konfederasyon olan KESK’ in ve bağlı sendikaların kadın sekreterlerine yönelmesini, ülkemizde, kadınların emeklerine, bedenlerine sahip çıkmak için yürüttükleri mücadeleyi ezme emeli dışında hiçbir gerekçesi olmayacağına inanıyoruz. Aslında bugün gözaltına alınıp yargılanmak istenen KESK’ in,sendikal alanda sürdürdüğü kararlı, doğru, taviz vermeyen ve AKP iktidarına boyun eğmeyen politikalarıdır.


Sendikalarımız sorunun çözümü için gerekli fiili meşru mücadeleyi yapmaya karalıdır.


Yaşasın Sendikal Mücadelemiz…


Yaşasın KESK…


- BASIN YAYIN ve İLETİŞİM EMEKÇİLERİSENDİKASI (HABER-SEN)


- BİRLEŞİK TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI (BTS)


- ENERJİ, SANAYİ ve MADEN EMEKÇİLERİ SENDİKASI (ESM)


-TARIM, ORMAN, ÇEVRE ve HAYVANCILIK HİZMETKOLU KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI (TARIM ORKAM-SEN)

 

Facebook'ta Paylaş

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım