3 NİSAN 2012 TARİHLİ ZEYTİNCİLİK YÖNETMELİĞİ GERİ ÇEKİLSİN!


Ormanlarımıza, suyumuza, toprağımıza,tarımsal üretime ve doğal yaşam alanlarımıza yönelik talan ve yok etme girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Turizmi ve madenciliği teşvik söylemiadı altında 3573 sayılı ‘zeytinciliğin ıslahı, yabanilerin aşılattırılması’hakkındaki kanunda değişiklik girişimleri bu güne kadar kamuoyunda oluşan tepki nedeniyle gerçekleştirilememişti. Ancak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 3 Nisan 2012 tarihli ve 28253 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Zeytinciliğin ıslahı, yabanilerin aşılattırılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına daire yönetmelik’ düzenlemesiyle artık zeytinlik alanlarımızda yok edilme tehdidiyle karşı karşıyadır.

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre bundan böyle zeytin alanları; Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları, Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri, Kamu yararı kararı alınmış madencilik, petrol ve doğal gaz arama veişletme etkinlikleri, Savunmaya yönelik stratejik yatırımlar için kullanılabilecek. Yani zeytinliklerde zeytincilik dışında her şeyyapılabilecektir.

Oysa yapılan yönetmelik değişikliği, dayanağı olan 3573 sayılı kanuna aykırıdır. Çünkü kanunun 20.maddesinde “Zeytincilik sahaları daraltılamaz” denilmektedir. Zeytin gıda sektöründe ve tarımsal üretimde Dünyada ve ülkemizde stratejik bir üründür. Buönemi de gün geçtikçe artmaktadır. Zeytin üretimi ve ona bağlı yan kolları Ülkemizde yaklaşık 10 milyon kişinin doğrudan ve dolaylı geçim kaynağıdır.Tütün ve şeker üretiminde yaşananlar şimdi de zeytincilik üretiminde dayatılmakta ve milyonlarca insanın geçim kaynakları yok edilmek istenmektedir.

Ayrıca yönetmelik değişikliği başta Muğla Yatağan olmak üzere ülkenin değişik yerlerinde termik santral kurma girişimlerine yönelik hukuksal engelleri de ortadan kaldırılması amacı da taşımaktadır.

100 bine yakın kişinin zeytinlik alanlarımızın korunması talebiyle TBMM’ne dilekçe vermiş olmasına rağmen yönetmelik değişikliğindeki ısrar kabul edilemezdir. Sağlıklı beslenme ve tarımsal üretim açısından ciddi sorunlar ortaya çıkaracak olan yönetmelik değişikliğinden acilen vazgeçilmeli, zeytinciliğimizi ve üreticilerimizi koruyacak önlemler derhal alınmalıdır. 12.04.2012

  TARIM ORKAM-SEN

    GENEL MERKEZİ

Facebook'ta Paylaş

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım