4. DÖNEM 5. BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ


Sendikamızın 4. Dönem 5.Başkanlar Kurulu Toplantısı 8-9 Aralık 2012 tarihlerinde Trabzon’da gerçekleştirildi. Halen Sincan F tipi cezaevinde tutuklu bulunan Genel Başkanımız Metin VURANOK ile mazeretleri nedeniyle Diyarbakır ve Van Şubelerimizin katılamadığı toplantımız, Merkez Yönetim Kurulumuz, Merkez Denetleme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanlarımız ve 14 Şubemizin katılımıyla yapıldı. Genel Başkanımızın cezaevinden kurulumuza hitaben yazdığı mektup katılımcılarla paylaşılarak toplantımız başladı.


Bölgedeki sıcak gelişmeleri değerlendiren Başkanlar Kurulumuz; Ülkemizin gayri resmi bir savaşın içinde olduğuna dikkat çekmiştir. Suriye ile sınır olan yerleşim yerleri başta olmaküzere bölge illerinde tedirginlikle karşılanan bu gelişmeler Nato’ya aitpatriot füzelerinin ülkemize konuşlandırılmasıyla daha da artmıştır. AKP hükümetinin emperyalist güçlerin bölgesel çıkarlarına bağlanmış dış politikasıdaha şimdiden iflas etmiş ve ülkemizi sonu belirsiz maceralara doğru sürüklemeye devam etmektedir. Bunun sonucu ülkemiz artık tüm komşu ülkelerle sorunlu ve çatışmalı bir noktaya sürüklenmiştir.


Suriyedeki yaşananlarla dailgili olmak üzere içerde de baskı ve şiddetin arttığı bir süreçteyiz. Kürt sorunundaki artık çoktan iflas etmiş olan geleneksel politikalar ısrarla sürdürülmeye çalışılmakta ve onca gelişmeye rağmen 90’lı yılların özel savaş uygulamaları yeniden devreye konulmak istenmektedir. Seçilmişlere, aydın-yazarlara,siyasetçilere, sendikacılara karşı sürdürülen tutuklama furyası artarak devam etmektedir.


 Başkanlar kurulumuz dönem olarak içerde ve dışarıda uygulanan savaş politikalarının yanı sıra ve bunun doğal bir sonucu daolarak emeğe yönelik saldırıların ve hak gasplarının da artarak devam ettiğine dikkat çekmiştir. Temel kamu hizmetlerini piyasaya açan hükümet şimdi de kamu emekçilerinin iş ve gelir güvencelerine gözünü dikmiştir. 657 sayılı yasada değişiklikler yapılacağı, esnek, kuralsız, güvencesiz ve performans esaslı istihdama geçileceği Hükümet yetkilileri tarafından dillendirilmeye başlanmıştır.


Mecliste görüşülmeye devam edilen 2013 bütçesi sermayenin çıkarları eksen alınarak hazırlanmış aynı zamanda bir savaş bütçesidir. Bütçede yine emekçilerin ve yoksul halk kesimlerinin talepleri görmezden gelinmiştir. Gelirler kısmı işçi ve emekçilerden, halktan alınan vergilerle sağlanan bütçenin açıkları da yine ek vergi ve zamlarla aynı toplumsal kesimlerin sırtına yüklenmektedir.


AKP Hükümeti son yıllarda tarımın tasfiyesi, orman alanlarının yağmalanması ve doğal yaşam alanlarının tahribine yol açacak yasaları ve düzenlemeleri bir biri peşi sıra çıkartarak bu alanlardaki sorunları kat be kat artırmıştır. Son olarak ‘Büyükşehir yasası’ ile köylerin tasfiyesi, ‘2 B ve 2 A düzenlemeleri’ ile orman alanlarının yağmalanmasının önünü açmıştır. Sularımız, topraklarımız, doğal yaşam alanlarımız, tarihi ve kültürel varlıklarımız gözü dönmüş sermayenin rânt ve yağma politikalarına kurban edilmek istenmektedir.


İçinden geçtiğimiz sendikal vesiyasal süreci değerlendiren Başkanlar Kurulumuz, bu değerlendirmeler doğrultusundaönümüzdeki sürece dair de sendikamızın ve mücadelenin büyütülmesi için çeşitlikararlar almıştır.


Tutuklu bulunan Genel Başkanımız Metin VURANOK, Şube yöneticimiz M. Sezgin İBİN ve diğer tutuklu arkadaşların dava sürecini takip ederek, yeniden özgürlüklerine kavuşmaları için mücadeleyi büyütmeli, bu süreçte arkadaşlarımızla dayanışma etkinliklerini artırmalıyız.


AKP hükümetinin içerde ve dışarıda yürüttüğü savaş politikalarına karşı, barış ve demokrasi mücadelesini büyütmeliyiz. Yerellerde savaş karşıtı platformlar kurulmasına katkı sunmalı ve savaş karşıtlarının birleştirilmesi için çabalarımızı artırmalıyız.


İş güvencemizin gaspına yönelik her türlü girişime karşı grev de içinde olmak üzere birleşik mücadeleyi örgütlemeli, bu konuda konfederasyonumuza önermede bulunmalıyız.


İş kolu çalışanlarımızın ortaya çıkan özlük sorunlarının (Seyyar görev tazminatları, Orman Muhafaza Memurlarının kolluk kuvveti sayılmalından kaynaklı hakları vb.)çözümü içinidari ve hukuki girişimlerde bulunmalıyız.


Yeni kurulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda (TKDK) örgütlenme çalışmalarını hızlandırmalıyız.


Web sitemizin daha etkili kullanılmasını sağlamak için değişiklikler yapmalı, örgütlenmeye dönük yayınları daha sık çıkartmalıyız. 18 Aralık 2012

 

                                                                                    TARIM ORKAM-SEN

                                                                                  5.BAŞKANLAR KURULU

 

Facebook'ta Paylaş

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım