TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMUNDA NELER OLUYOR!


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 04.05.2007 tarihinde kabul edilen 5648 sayılı yasa kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı olarak kurulan bir kuruluştur.

İlgili yasayla Kurumun kuruluş amacı; ‘ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.’ Denilmektedir.

            Bu Kanun çerçevesinde 2008 yılında 20 ilde İl Koordinatörlükleri oluşturulmuş, 2012 yılında ise 22 ilde daha koordinatörlük açılarak toplam 42 ilde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme İl koordinatörlükleri oluşturulmuştur.

            İl Koordinatörlüklerinde çalışanlar ‘Uzman’ve ‘Destek Personelleri’ ünvanları ile istihdam edilmektedir. Kurumda istihdam edilen bütün personelle yıllık sözleşme imzalanmaktadır. Bu durum çalışanlar arasında kaygı ve güvensizlik yaratmakta, iş barışı ve huzurunu olumsuz etkilemektedir. Sözleşmelerin her yıl yenilenmesinin yarattığı baskı nedeniyle personeller Memur-Sen’e bağlı Toç Bir-Sen sendikasına üye olmaya zorlanmaktadır.

Kurumda istihdam edilen personeller seçilirken sınav yapılmaktadır. Ama illere görevlendirilmeler kurum içerisinde kurulmuş bulunan komisyonlar tarafından yapılmaktadır. Dolayısı ile sınavı kazanan personeller tercih etmedikleri bir İl Koordinatörlüğünde görevlendirilebilmektedir. Kurumun Kuruluş kanuna bağlı olarak henüz Personel Atamave yer değiştirme yönetmeliği  yayınlanmamıştır. Yönetmelik olmadığı için siyasi referansları güçlü olan personeller istediği İl Koordinatörlüklerinde geçici görevlendirme yöntemi ile görevlendirilmektedirler. Bu durumda olan yaklaşık 400 civarında personel mevcuttur. Dolayısı ile keyfiyeti ve kayırmacılığı önlemek için kurumun öncelikle Atama ve Yer değiştirme yönetmeliğini hazırlaması gerekmektedir.

Ayrıca Kurumda görevli bütün uzman personellerde İngilizce bilme zorunluluğu bulunmaktadır. Hâlbuki kurumda görevli personellerin yapacağı görevlerde İngilizceye asla ihtiyaç bulunmamaktadır. Çünkü kuruma sunulan projelerin hepsi Türkçe sunulmaktadır. İhtiyaç bulunsa bile 2008 yılında göreve başlamış olan personele 2012 sonuna kadar İngilizce öğrenmeleri için süre verilmişken geçtiğimiz günlerde bu süre 2013 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 2012 Mart ayında göreve başlamış Uzman Personele de 2012 yılı sonuna kadar olan süre 2013 yılı sonuna uzatılmıştır. Ancak 2012 yılında göreve başlayan uzmanlar çok yoğun iş yükü altına girmişlerdir. Çünkü bu illerin AB Komisyonu tarafında Akredite edilmesi gerektiğinden yaklaşık 5500 sayfalık prosedürleri çalışarak denetime hazırlanmış ve sürekli olarak görevli bulundukları illerin dışında eğitimlere tabii tutulmuşlardır. Dolayısı ile 2012 yılında göreve başlayan uzmanlara da 2008 yılında göreve başlayan Uzmanlara verilen süre kadar İngilizce öğrenme süresi verilerek bu sürenin enaz 2014 yılının sonuna kadar uzatılması  gerekmektedir.

Başka bir sorunda İl Koordinatörlüğünde görevli İl Koordinatörleri meslekle, Tarım ve KırsalKalkınma konusunda hiçbir eğitimi ve deneyimi olmayan kişiler arasında seçilmişlerdir.

İl Koordinatörleri Kurum Başkanın Teklifi ve Bakanın Onayı sonucu atanmaktadır. İl Koordinatörlüğünün görevlendirilmelerinde ki kriterler nelerdir belli değildir. Örneğin İl Koordinatörlerinden bir tanesi Adliye’de Mübaşir Görevinde iken; 2.dönemde faaliyete geçen 22 İlKoordinatörlüğünden birine Tarım Kırsal Kalkınma İl Koordinatörü olarak atanmıştır.

Yıllardır uygulanan tarımın tasfiyesi politikalarından Tarımı ve Kırsal Kalkınmayı ne oranda ve nasıl destekleyeceği(!) zaten belli olan TKDK’daki bu sorunların acilen giderilerek, çalışanların mağduriyetlerinin önlenmesi gerekmektedir. Tarım Orkam-Sen olarak TKDK’ deki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. 30 Ocak 2013

                                                                                 

   TARIM ORKAM-SEN

                                                                                                              GENEL MERKEZİ ADINA

                                                                                                                        AtilaİREY

                                                                                                                                 GenelSekreter 
Facebook'ta Paylaş

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım