GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINDA ÇALIŞAN MATBAACI MEMURLARIN YAŞADIKLARI SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ VE MAĞDURİYETLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN, BAKANLIK NEZDİNDE GİRİŞİMDE BULUNDUK.


GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA

(PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE)

                                                                      ANKARA

 

Bakanlığınız Eğitim Yayın ve Yayın Dairesi Başkanlığına bağlı iki adet matbaanın Bakanlık ihtiyaçları doğrultusunda hizmet verdiği bilinmektedir. Sendikamız üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 civarında Memur Genel İdari Hizmetler (GİH) sınıfında bu matbaalarda istihdam edilmektedir. Yaptığımız işyeri çalışmalarında adı geçen birimlerde çalışan memurların mesleki, özlük ve sosyal açıdan sorunlarla karşı karşıya kaldığını tesbit etmiş bulunmaktayız.

657sayılı Devlet Memurları Kanununda GİH sınıfında istihdam edilen memurların idari işler ve büro işlerinde çalıştırılması gerektiği ifade edilirken, bu matbaalarda istihdam edilen memurların teknik hizmetler sınıfında görevlipersonelin yapması gereken işleri yaptığı görülmüştür. Teknik hizmetler sınıfından çalışanların işlerini yapmalarına rağmen maaş, özlük ve sosyal haklarında GİH sınıfı esas alınmaktadır.

Aynı matbaalarda işçi statüsünde istihdam edilen çalışanlar ağır koşullarda çalışmalarından dolayı yıpranma payı adı altında ek ücret, süt yardımı vb. haklardan faydalanırken, aynı koşullarda hizmet üreten memurlar bu hakların hiçbirinden faydalanamamaktadır. Matbaalarda kullanılan kimyasal maddelerin tamamı (alkol, alkol bazlı boya, solvent, speragum, sıcak tutkal vb.) insan sağlığına son derece zararlı maddelerdir. Avrupa ülkelerinde birçoğu yasak olanbu kimyasallardan ve çalışma koşullarının ağırlığından kaynaklı işçi statüsünde istihdam edilenler periyodik olarak Meslek Hastalıkları Hastanesinde muayene edilirken, yine aynı koşullarda çalışan, aynı işi yapan ve aynı havayı soluyan memurlar bu haktan yoksun, adeta kaderlerine terk edilmiş bulunmaktadırlar. Ayrıca bunca ağır koşullarda çalışmalarına rağmen yıpranma payı hakkından yararlanamamaktadırlar.

Yine matbaalarda istihdam edilen memurlar sabah mesaiye başlarken iş önlüğü giymekte, kendilerine ait masa, sandalye ve herhangi bir büro malzemesi verilmemektedir. Ayrıca olası bir iş kazasında sağlık kurumlarında memurlara işkazası tutanağı tutulmamaktadır. İş güvenliği ve işçi sağlığı açısından alınması gereken tedbirlerin alınmadığı da ortadadır.

Sonuç olarak; adı geçen matbaalarda ağır koşullarda özveri ile çalışan GİH sınıfına tabi memurların görev tanımlarının yapılarak teknik hizmetler sınıfına alınmaları, özlük haklarının iyileştirilmesi, işsağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması idari, hukuki ve insani açıdan gereklidir. Bakanlığın bu sorunların çözümünde gerekli çalışmaları başlatarak,oluşan mağduriyetin önlenmesini bekliyor, Tarım Orkam-Sen olarak konununtakipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

TARIMORKAM-SEN

             GENELMERKEZİ 
Facebook'ta Paylaş

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım