ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA UYARDIK !


ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                             ANKARA

            24.09.2012 tarih ve 499 sayılı yazımızla kurumunuz tarafından hazırlanıp 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin çeşitli hükümlerinin iptali için sendikamızın Danıştay 2.Dairesinde 2012 / 9904 E.sayılı dosyasında iptal davası açtığı ve söz konusu yönetmeliğinin hükümlerinin uygulanmasının çalışan personelleri mağdur duruma düşüreceği gibi kamuoyu da zarara uğratılacağı ve bu yüzden söz konusu iptal davası sonuçlanıncaya kadar uygulanmanın geri bırakılması hususuna dikkat çekmiştik.

Ancak geri bırakılması bir yana yönetmelik uygulamasının çalışanlardan tayin talep dilekçesi alınmak suretiyle hızlandırıldığı görülmektedir. Bu uygulama çalışanlar arasında huzursuzluğa ve güvensizliğe neden olarak çalışma barışını bozmaktadır. Bu yüzden bahsi geçen uygulamanın geri bırakılması hususunu bir kez daha hatırlatarak dikkate alınmasını talep eder;

Bilgilerinize sunarız.

 

 

                Yüksel KILINÇ                                       Atila İREY                        

          Gen.Huk.Top.Gör.ve Öz.Sor.Sek.                  Genel Sekreter                 
Facebook'ta Paylaş

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım