KESK GENEL SEKRETERİ İSMAİL HAKKI TOMBUL İLE SENDİKAMIZ GENEL SEKRETERİ ATİLA İREY ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞANLARIN YAŞAMIŞ OLDUĞU SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ORMAN GENEL MÜDÜRÜ İBRAHİM ÇİFTÇİ İLE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ.


Tüm uyarılarımıza rağmen “Orman Muhafaza Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin” uygulanmaya başlamasıyla birlikte uyarılarımızdaki haklılığımız bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Eş durumu, sağlık, öğrenim ve sendikal görev gibi zorunlu halleri bile hesaba katmayan uygulama birçok Orman Muhafaza Memurunun mağdur olmasına neden olmuştur.

Genel Müdür İbrahim ÇİFTÇİ ile yaptığımız görüşmede ilgili yönetmeliğin uygulanmasının bir kez daha gözden geçirilmesi istenmiş ve yaşanan yada yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi talep edilmiştir.

Ayrıca görüşmede “Sınırlandırma ve Yangın Tazminatı”, “Orman Muhafaza Memurlarının Kolluk Kuvvet Sayılmalarından Kaynaklı Hakları” v.b. birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlar Genel Müdüre iletilmiş ve bu sorunların çözülmesi için çalışma yapılması talep edilmiştir.

Görüşmede Genel Müdüre yazılı olarak sunduğumuz raporu inceleyeceğini ifade eden Orman Genel Müdürü İbrahim ÇİFTÇİ; Sınırlandırma ve Yangın Tazminatlarına  dair bir çalışma yaptıklarını ve önümüzdeki günlerde bu konuda nasıl bir uygulama yapılacağını kararlaştıracaklarını, ayrıca Orman Muhafaza Memurlarının Kolluk Kuvveti Tazminatına dair yaptıkları çalışmaya da Maliye Bakanlığının itiraz ettiğini ifade etmiştir.

Görüşmede sendika olarak bahsi geçen sorunların çözümü konusunda üzerimize düşen çalışmaları yapabileceğimiz ve bu konuların takipçisi olmaya devam edeceğimiz ifade edilmiştir.

 

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                             ANKARA

 

Kurumunuz tarafından hazırlanıp 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, “Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin uygulamasının oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için geri bırakılması talebiyle 24.09.2012 tarih ve 499 sayılı ve 23.03.2013 tarih ve 126 sayılı yazılarımızla Genel Müdürlüğünüze iletmiştik.

 

Ne var ki yönetmeliğin uygulanmasında ısrarı sürdürdüğünüz görülmektedir. Objektif kriterler taşıyamayan yönetmeliğin uygulaması esnasında eş durumu, sağlık, öğrenim, sendikal görev gibi çok önemli özür durumları dikkate alınmamıştır. Orman Muhafaza Memurlarından istemleri dışında atamaya esas talep formu alınarak, yapılan tayinler yönetmelik kapsamından çıkartılıp, bir nevi ilgilinin talebiyle yapılmış gibi olmaktadır.

 

Ayrıca ilgili Yönetmelik 17.08.2012 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, atama ve yer değiştirmeye esas hizmet süreleri Yönetmenliğin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere hesaplanmalıdır. Atamalardaki hizmet yılının geriye doğru hesaplanarak yapılması hukuki değildir.

 

-Halen sendikamızın şube yöneticiliğini ve işyeri temsilciliğini yürüten kimi orman muhafaza memurlarının tayinleri sendikal görevlerini sürdüremeyeceği yerlere yapılmıştır.  Bu uygulamayla 4688 sayılı yasanın 18.maddesi dikkate alınmamıştır.

 

( Trabzon şube yöneticimiz İrfan BÜYÜKYILMAZ Gümüşhane’ye daha sonraki görüşmelerde Trabzon’un Of ilçesine, Diyarbakır şube başkanımız Ahmet AYAS Mardin’in Midyat ilçesine, Adana şube yöneticimiz Yılmaz DEMİR Ceyhan ilçesine tayin edilmişlerdir.)

 

-Atama ve yer değiştirmeye esas hizmet süresi hesaplanırken, Çevre ve Orman Bakanlığı birimi olan Ağaçlandırma ve Fidanlık Müdürlüklerinin OGM bünyesine geçmesi ve yeniden yapılandırılması sonucu oluşan hizmet değerlendirmelerinin ne olacağı açık değildir. Bu kapsamda 1. Yılını henüz dolduran Orman Muhafaza Memurlarının geriye dönük hizmet sürelerinin hesaba katılması hakkaniyete, yasa ve yönetmeliklere uygun değildir.

 

Tüm bunlara ek olarak uzun yıllardır ortada duran kimi özlük sorunları da aşağıya çıkartılmış olup,  Orman Genel Müdürlüğü olarak bu sorunların çözümü için çalışma yapmanızı talep ederiz.

 

-666 sayılı Kanun hükmünde kararname ile kaldırılan ancak Anayasa Mahkemesi kararı ile 666 Sayılı K.H.K. ‘nin yeniden iptal edilmesi ile “Yangın ve Sınırlandırma Tazminatı” nın verilmesinde hiçbir yasal engel yokken uygulamanın nasıl olacağı bir muammadır. Bakanlar kurulu kararı ile bazı bakanlık çalışanlarına verilen fazla çalışma ücretleri her ne kadar yeterli olmasa bile Ormancı Çalışanlara verilmemesi ile, 24 saat esasına göre çalışan Orman Genel Müdürlüğü personelinin hakkının yenildiği açıktır. Bu nedenle yangın ve sınırlandırma tazminatının tekrar değerlendirilerek zor şartlarda çalışan Orman Genel Müdürlüğü personeline ödenmesi hem çalışma barışını düzeltecek hemde çalışanlar arasında güçlü bir motivasyon sağlayacaktır.,

 

-Devlet memurlarının çalışma saatlerinin günde 8 saatle sınırlı olması yasalarla güvence altına alınmasına rağmen Orman Genel Müdürlüğü personelinin çalışma saatleri bunun çok üzerindedir. Bu fazla çalışmanın yasal olarak bir sorun doğurmaması için gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

-Yaptıkları görev gereği Orman Muhafaza Memurlarının taşımakta oldukları silahlar günün şartlarına göre yenilenmelidir. Orman Muhafaza Memurları ve tüm orman çalışanlarının emekliliklerinde silah harcı alınmaması için yasal düzenleme yapılmalıdır.

-2008 yılında yapılan bir düzenlemeyle orman muhafaza memurları kolluk kuvveti statüsüne alınmışlardır. Adli Kolluktan sayılan memurların yararlanmakta oldukları özlük haklarından bir an önce Orman Muhafaza Memurlarının da yararlanması sağlanmalıdır.

-Açık alandaki ormanlar, orman muhafaza memurlarına ve orman işletme şeflerine zimmetlenmektedir. Dolayısıyla açık alanlarda oluşabilecek kaçak kesim vb. her türlü zarardan çalışanlar sorumlu tutulmaktadır. Bu uygulama kaldırılarak çalışanların mağduriyeti önlenmelidir.(Bu konu ile ilgili çalışanlara tazminata hükmetmiş bir çok müfettiş raporu mevcuttur.) Nasıl bir polis memuru çalıştığı alanda yapılan hırsızlıktan sorumlu değilse açık işletmecilik olan bir orman sahasında yapılan müdahalelerden de ormancı çalışanlar sorumlu olmamalıdır.)

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.    

       

TARIM ORKAM-SEN

 GENEL MERKEZİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                       

Facebook'ta Paylaş

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım