YANGIN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ


BASINA VE KAMUOYUNA

Orman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı tarafından 05.05.2014 tarihli olurla “Fazla Çalışma Ücretine İlişkin Yönerge” adıyla bir yönerge yayınlanmıştır. Bu yönergenin üst yazısında; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında “Tarım Orman Hizmet Kolu”nun yetkili sendikası ile yürütülen Toplu Sözleşme müzakereleri sonucu 07.08.2013 tarihinde taraflarca imzalanarak bağıtlanan ve 14.08.2013 tarih ve 28735 sayılı resmi gazetede yayımlanan Toplu Sözleşmenin 8. Bölümünün “fazla çalışma ücreti” başlıklı 3. Maddesine dayandırılarak hazırlandığı belirtilmiştir. 01.05.2014 tarihinden itibaren geçerli olduğu ifade edilen yönerge ilgili Genel Müdürlüğün Web Sitesinde yayınlanmamış, yazı ile kurumlara iletilmiştir.

Bilindiği üzere, 2005 yılından 2012 yılı sonuna kadar bahse konu fazla çalışma ücreti tüm personele ayırım yapılmadan 7 ay üzerinden ödenmekte iken, 666 Sayılı “Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK” ile bu hak ortadan kaldırılmıştı. 2012 yılında bağıtlanan ve 2013 yılında uygulanan KİK kararları ise, kısmi ve keyfi şekilde yürütülmüş, 2013 yılında yapılan ve 2014-2015 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme müzakereleri sonucunda ise bu hak yeniden elde edilmişti.

Öncelikle bilinmesi gereken bu hakkın, Yandaşlık ilişkisini Sendikacılık sananların çabaları ile değil, Anayasa Mahkemesi’nin 666 Sayılı KHK’nin bazı maddelerini iptali sonucu düzenlenmek mecburiyetinde olduğudur. Kaldı ki; bu hakkın söz konusu sendikanın yetkili olduğu dönemde gasp edildiği unutulmamalıdır.

Diğer bir husus ise; işyerlerine gönderilen yönergenin; “orman yangınlarına bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlar” ibaresiyle sınırlandırma çalışmalarında bulunanları kapsam dışında bırakması, mahrumiyet güçlük katsayısını kaldırarak mahrumiyet bölgelerinde çalışanları adeta cezalandırması, merkez teşkilatlarında çalışanların bu haktan yararlanmalarını sınırlaması, “fazla mesaisine ihtiyaç bulunanlara” ibaresiyle keyfiyetçiliğin önünü açması, ayrıca tüm orman çalışanlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğinden yola çıkıldığında ağaçlandırma, planlama, kadastro, silvikültür uygulamaları, Orman köy ilişkileri gibi konularda mesai üretenleri görmezden gelmesidir.

Ormanların, toplumun doğayla iç içelik, temiz bir hava ve ekolojik bir çevre ihtiyacının olmazsa olmazlarından olduğu bilinciyle, öncelikle korunması ve daha geniş alanlara yaygınlaştırılması gerekmektedir. Yanı sıra yukarıda sayılan hususların yol açabileceği haksızlıklar ve çalışma barışında yaratabileceği olumsuzluklara karşı, bu alanda çalışan kamu emekçilerinin özlük ve ekonomik haklarının adil ve demokratik bir çerçevede eşit, onurlu, yaşanır bir standarda kavuşturulması gereklidir. Bu çerçevede bu yönergenin eksikliklerinin giderilmesi sürecinin ve uygulama aşamasının takipçisi olacağımızın bilgisini kamuoyuyla paylaşıyoruz. 14.05.2014

 

TARIM ORKAM-SEN

    MERKEZ YÖNETİM KURULU

Facebook'ta Paylaş

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım