DIŞI DEĞİŞİP İÇİ DEĞİŞMEYEN BAKANLIK: TARIM BAKANLIĞI/ ÜYEMİZDEN MEKTUP VAR


Ülkemizbakanlıklarından kendine özgü duruşuyla ve konumuyla müstesna bir yeri olanGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; kuruluş kanunundan binasına kadar birçokdeğişime uğrayarak bugünlere kadar gelmiştir. 1924 yılında çıkarılan 432 sayılıkanunla ilk kez kurulan daha sonra 1931, 1937 de tekrar kurulan Bakanlık 1983ve 2011 yıllarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ayakta kalmıştır. Halende KHK ile faaliyetini sürdüren Bakanlık bugüne kadar 4 kez ismi değişip (Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım ve OrmanBakanlığı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı )birçok defa da binası (Bakanlıklar, Eskişehir Yolu 1. Bina gibi) Ankara’dadeğişiklik göstermiştir.

Bunun yanında Köy Hizmetleri gibi alt kuruluşlar da Bakanlığınçeşitli işlemlerinde fonksiyon göstermiş ve daha sonra birer birerkapatılmıştır. Bakanlığın personel istihdamına ilişkin yaptığı hamleler dedeğişiklik göstermiştir. Daha önceleri teknisyen ve tekniker alımına daha fazlaönem veren Bakanlık, köylerde üretimin teşvik edilmesi ve personelin çiftçiyedaha kolay ulaşabilmesi amacıyla Köy Grup Teknisyenliği projesini uygulamış,birkaç köyün birleştirilmesi ve merkez seçilen bir köye bina, araç gibiimkânlar sağlanıp projenin sürdürülmesini öngörmüştür. Cumhuriyet hükümetlerininAvrupa Birliği ile yaptığı ikili antlaşmalar ve müzakereler neticesinde AvrupaBirliği müktesebatı 11. Madde (Tarım ve Kırsal Kalkınma ) uyarınca önce KÖY-MER(Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi) isimli bir projeyle 1000 Köye1000 Tarım Gönüllüsü istihdamı gerçekleştirmiş daha sonra bu proje TAR-GEL(Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi ) ‘e dönüştürülmüştür. Birkaç alımla toplampersonel sayısı 10.000i bulan Tar-Gel Projesi eksikleri ve yanlışlarına rağmenBakanlığın direttiği bir proje olmaya devam etmektedir. ÖSYM kanalıyla önce 657sayılı DMK’nın 4/b maddesine göre sözleşmeli statüde alınan daha sonra seçimzamanları KHK ile yine aynı kanunun 4/a maddesine kadrolu memur statüsünegeçirilen bu personele uygulanan ayrımcılık aşağıda özetlenmiştir :

1-     İlçe ve il merkezlerindeçalışan merkez kadrolu personelle aynı haklara sahip olamama ( oda, görev alanıgibi)

2-     Tayin ve özlük haklarınailişkin sorunlar ( Köyden köye tayin, merkez kadrolu olamama)

3-     Görevde yükselmeye engel

4-     Hizmet içi eğitimlerdeayrımcılık ( Bakanlık onaylı gelen eğitim yazılarında ve HİEBİS portalındaTARGEL HARİÇ ifadesi )

5-     İnsani temel ihtiyaçların(büro, barınma, yemek vb. ) köylerde sağlanamaması

6-     Unvan ayrımcılığı (Mühendis-tarım danışmanı- köy elemanı- köy danışmanı- köy sorumlusu vs. )

Tarım OrkamSen tarafından da 2011deki haksız köy kadrosu uygulamasına açılan davalar halensonuçlanmamış olup Bakanlık personelini adeta yıldırma politikasına gitmiştir.Bakan oluruyla Tar-Gel personelini bünyesinde 2. , 3. Sınıf personel şeklineindirgemeye çalışan Bakanlık, il ve ilçe merkezlerinde değersiz bir konuma sürüklemiştir. İl merkezlerine bağlı köylerde çalışanTargel personeli, ihtiyaç halinde il müdürü oluruyla geçici süre merkezmüdürlüğe çekilmekte fakat yeri gelip bir oturacak sandalyeye bile sahipolamamaktadırlar. Tarım teşkilatlarının isimsiz kahramanları olan Targelpersonelinin feryatları çeşitli sosyal medya araçlarıyla dile getirildiğindeise Bakanlık tarafından çeşitli disiplin cezaları gündeme gelmektedir. Tüm bunedenlere rağmen binlerce Targel personeli çalışma bölgelerinde ilklere imzaatmaktadır ve bakanlığın iş yükünü fazlasıyla tek başına yürütmektedir.Bakanlık, işi inada bindirip Targel personeline birçok konuda halen haksızlıkyapmakta ve bu personelin daha verimli çalışabilmesi için gereken adımlaratamamaktadır. Köy kadrosunu Maliye Bakanlığı vizeli kadrolar şeklinde savunanBakanlık, eşi özel sektörde çalışan personeline 3 yıl kesintisiz çalışsınkuralını getirmektedir. İşyerinde (!) zaten verimli olamayan Tar-Gel personelibir de eşinden, çocuğundan uzak kalarak üstelik çeşitli iş kazalarıyla her ankarşı karşıya kalabilmektedir. Arazi kontrollerinde traktörden düşüp kolunu,ayağını kıran, otomobili çiftçi tarafından darp edilip ruhsal dengesi bozulan,köye gitmekteyken köpeklerin saldırısına uğrayıp arabasıyla şarampoleyuvarlanıp hayatını kaybeden ve daha birçok olayı yaşamış Tar-Gel personeliinsani standartlarda iş kompozitesi istemektedir.

Ankara’da 1970 lerden bugüne kadar o binadan bu binaya mekikdokuyan Bakanlık, trilyonlar saçtığı bu binalara gösterdiği değeri 10 binpersoneline gösterseydi şu anda belki de bu yazı kaleme alınmayacaktı. FakatTar-Gel kanayan bir yara olmaya devam etmektedir. Tarımla ilgili birçok STK bukonuda demeçler, basın açıklamaları, eylemler düzenlemesine rağmen Bakanlık 10yıla yakın süredir üç maymunu oynamaktadır. Trilyonlara patlayan yeni binasındasıcak odalarında mesai (!) yapan Lodumlu personeli bir günlüğüne Tar-Gelpersoneli olarak çalışsalar bu kadar insanın feryadını belki anlarlar.

Özetle Tarım Bakanlığı yıllarca ismini ve binasını değiştirdiğihâlde, personeline ve personel istihdamında gösterdiği tutumla aynı çizgidedevam etmektedir. Bakanlığın yanında yer alan malum sendikalar, “sizleri4/b’den 4/’a geçirdik” söylemleriyle pembe tablolar çizmekte ve bunu bir başarıolarak öne sürmektedirler. Asıl olan , Tar-Gel personelini başındaki busıfattan arındırıp adeta bir devrim yaparak merkez kadrolu personel hâlinegetirmektir. Bunun için alternatifler değerlendirilmelidir. Tarım personelinindaima yanında olan ve haksızlıklar karşısında 68 Kuşağı ruhuyla hareket edenTarım Orkam Sen, tüm ezilen ve ayrıştırılan Targel personelini bünyesinde kabuletmeye hazırdır. Malum sendikaların yıllarca memurların yanında olmak yerinehükümet yanında olup muhalif duruş yerine yandaş tutum sergilemesi enbasitinden toplu sözleşmelerde enflasyon zamlarının alınmamasında başroloynadığı apaçık ortadadır. Tarım Orkam Sen, kendine özgü duruşuyla Targelpersonelini sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Bölünmek, ayrışmak, yandaşolmak yerine tıpkı ünlü ozan Pir Sultan Abdal’ın dediği gibi GELİN CANLAR BİROLALIM…

Facebook'ta Paylaş

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım