TARGEL KÖLELİĞİNE - ROTASYON REZALETİNE HAYIR


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın KÖY-MER (Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi) isimliprojesiyle 1.000 Köye 1.000 Tarım Gönüllüsü olarak başlatılan istihdam biçimi dahasonra TAR-GEL projesine (Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi) dönüştürülmüş, 10.000’ibulan personel sayısı ile Bakanlığın dev kadro projesi olmuştur. Tümeksiklerine ve yanlışlarına rağmen halen Bakanlığın direttiği bir proje olmayadevam etmektedir. Önce 657 sayılı DMK’nın 4/b maddesine göre sözleşmeli statüdealınan, sonra seçim zamanı oy kaygısıyla aynı kanunun 4/a maddesinde kadrolumemur statüsüne geçirilen personelin yaşadıklarında, pratikte bir değişiklikolmamıştır. 

Sendikamız TARIMORKAM-SEN, "TARGEL" kadrosunda  çalışanların durumuna ilişkin yaşanan olumsuzlukları birçok kez  kamuoyuna taşımış, TARGELçalışanlarının ilçe ve il merkezlerinde çalışan diğer emsal personelle aynıhaklara sahip olmasının, tayin ve özlük haklarına ilişkin sorunlarının giderilmesinin,görevde yükselebilmelerinin önünün açılmasının ve hizmet içi eğitimlerleunvanda uygulanan ayrımcılığın ortadan kaldırılması gerekliliğinin, en önemlisiiş güvencelerinin ve insani temel ihtiyaçlarının karşılanmak zorunda olduğununaltını defalarca çizmiştir. Bakanlıkça düzenlenen Çalıştaylarda engellenmeçabasına rağmen Targelli çalışanlarla görüşmüştür. Vaat edilen değişiklikleringörüntüyü bir parça değiştirip özü itibarıyla bir şeyi değiştirmediğini; ayrıştıranve ötekileştiren uygulamanın sürdürülmeye çalışıldığını, kadroya geçirilenpersonelin sözleşmeli gibi çalıştırılamayacağını da Basın ve Kamuoyu ilepaylaşmıştır. Bugün de aynı kanıda olduğumuzu yinelemekteyiz.

            Geldiğimiz noktada; Gıda, Tarım veHayvancılık Bakanlığı'nın 2.8.2011 günlü, 588 sayılı Oluru'nun son paragrafıile aynı tarihli, 20116 sayılı ‘Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi'konulu Genel Yazısının ilk paragrafında yer alan "...ve görev yeri(sözleşmesinin vizeli olduğu yerler)..." ibaresinin iptali istemi ileaçılan davaların reddedildiği kamuoyuna yansımıştır. Bugün ortaya çıkan hukukidurum Bakanlığa TARGEL projesini olduğu gibi devam ettirme fırsatı vermiş gibigörünse de Sendikamızın bu konuya ilişkin açmış olduğu dava, yani yargı sürecihalen devam etmekte olup henüz sonuçlanmamıştır.

KESK ve Tarım Orkam Sen öncüllerinin1990’lı yıllarda örgütlenip, grevli toplu-sözleşmeli sendika hakkı için fiilimeşru mücadele yöntemini kullandığı dönemde “memurun sendika hakkı yoktur” diyekarşı çıkanlara rağmen memur sendikacılığını Türkiye’de var eden KESK;  bağlı sendikaları ile kurulduğu günden bugünekadar kamu emekçilerinin hak ve çıkarlarını gözetip, ekonomik ve demokratikhakları için mücadele etmiştir ve halen etmektedir. Bu süre içerisinde, Hükümetler yarattığı sarı sendikalarla; kamu çalışanlarının örgütsüzlüğünüörgütlemeye çalışmış, emek mücadelesini böl, parçala, yönet mantığıyla engellemeyeçalışmıştır. Maalesef bazı kamu çalışanları da bu kurgunun içerisine çekilmiş,küçük menfaatlerle veya çeşitli kaygılarla aynı yerde saftutmuş/tutturulmuştur.

 

Kazanımların tarih boyunca mücadeleverilerek kazanıldığını bilen sendikamız: aylar öncesinden planlaması yapılanSendika Merkez Genel Meclis Toplantısının ilk gününde (27 Mart 2015) Başbakanlık önünde kitlesel bir Basın Açıklamasıyapma kararı almıştır. Ne tesadüftür ki(!) Basın Açıklaması kararımızın sosyalmedyada yer alması ile memurun mücadele tarihinde sarı sendika olaraktanımlanan masa başı sendikaları da aceleyle eylemlilik kararı almış vekamuoyuna deklare etmiştir. Hatta tüm sendikalara ve kitle örgütlerine çağrıyaptıklarını da beyan etmekte çekince görmemişlerdir. Şu ana kadar sendikamızabu yönde bir talep gelmediğinin altını önemle çizmek gerekiyor. Bugüne kadaremekçiyi oyalamaktan öte yol almamış olan sendikaların kitlesel bir eylemliliğegirişmeyeceği de yıllardır deneyimlerimizle sabittir.

 

Çalışanlarınmağdur edildiği bir diğer alanı ise Rotasyon uygulaması ile Orman GenelMüdürlüğü başlatmıştır. Hukuksuz bir şekilde yapılan tayinler ile çalışanlarmağdur edilmiştir. Sendikamızın girişimleriyle üyelerimiz adına açılandavalarda mahkeme kararlarının çalışanların lehine sonuçlanması da Orman GenelMüdürlüğü’ nün tayinlerdeki usulsüzlüğünü tescillemiştir.

Buna rağmenOrman Genel Müdürlüğü Rotasyonda 2. dalgayı hayata geçirmiş, çalışanlara hiçbirbildirimde bulunmadan kurumun web sitesi üzerinden yapılan duyuru ile rotasyonatabi olanların bir kaç gün içinde tercih yapmaları istenmiştir. Akabinde hazırlananacil-günlü yazılarla resmi olarak tebliğ edilmiştir. Bu nedenle pekçok çalışantebliğ edildiği gün tercih yapmak zorunda kalmıştır. Mecburi hizmetbölgesindeki zorunlu hizmetini tamamlayanlar için seçenek şansı verilmeyensistemde sadece eş-sağlık durumu mazereti yer almıştır. Kurumun hatalıhesaplamaları karşısında itiraz hakkı dahi verilmemiştir.

Rotasyonkapsamında tayin talebinde bulunanların kimler olduğu, tayin gerekçeleri,hizmet puanları, unvanları duyurulmadığı gibi tayin edilenlerin de kimlerolduğu, hizmet puanı, unvanı açıklanmayacaktır. Yapılacak haksızlık vehukuksuzluklara ilişkin itirazlarımızı iletmek üzere; Orman Genel Müdürlüğüyetkilileriyle görüşme talebimiz ret edilmiştir.

Sonuç olarak; TARGEL çalışanının aleyhine gelişen son durumda her ne kadar sendikamızınaçmış olduğu dava sürüyorsa da gelişmelere yönelik tepkimizi ve Rotasyon uygulamasınayönelik haksızlıkları, usulsüzlükleri ifade etmek için, Başbakanlık önünde KonfederasyonumuzKESK ve bağlı sendikaların bileşenleriyle Şube Başkanlarımızın, Genel Meclis Delegelerimizinkatılacağı kitlesel Basın Açıklamamız 27 Mart 2015 Cuma günü saat 12.30 dagerçekleştirilecektir.

 

İşkolumuzda hizmet üreten Targelçalışanlarının özlük sorunları ile Orman çalışanlarının Rotasyon sorunlarınınçözümü yönünde yürütülecek samimi çabaların içerisinde olanları cesaretinbittiği yerde esaret başlar diyerek kendi sorunlarına sahip çıkmaya,mağduriyetleri giderilinceye değin mücadele etmeye, Başbakanlık önündebuluşmaya davet ediyoruz.

 

Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya HepBeraber Ya Hiç Birimiz!

 

 

  

TARIM ORKAM SEN GENEL MERKEZİ

 


Facebook'ta Paylaş

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım