VAN - KOBANE'YE YAŞAM KORİDORU AÇILSIN!

KOBANE'YE YAŞAM KORİDORU AÇILSIN!

Suriye’de Rojavabölgesinde Kobanê Kantonu günlerdir ağır silahlarla donatılmış IŞİD çetelerininkuşatması altında onur ve yaşam mücadelesi veriyor. İnsanlık değerlerinindüşmanı IŞİD çeteleri tıpkı Şengal’de olduğu gibi Kobanê’de de vahşi birkatliam gerçekleştirmek için saldırıyorlar. Ağır silahlar, tanklar, toplareşliğinde sürdürülen bu kuşatmayı bütün dünya izliyor. Kobanê’deki halklar busaldırılara karşı öz savunma yapıyor. Evlerini, toprağını, canını IŞİDvahşetinden koruyor. Biz de Kobanê’nin bu direnişinin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz.Kobanê yalnız değildir.

Kobanê 6 Ekim gecesindenbu yana binlerce IŞİD çetecisinin istila girişimiyle karşı karşıya. Kobanê’deyaşayan binlerce insan katliam tehdidi altında. Şu ana değin Kobanê halkı, IŞİDçetelerini püskürtmeyi başardı. Ama kritik durum devam ediyor.

Kobanê sadece Kürthalkını değil, özgürlükten, barıştan, eşitlikten yana bütün insanlarıilgilendiriyor. Çünkü orada IŞİD vahşetine karşı bir insanlık direnişiveriliyor. Bu yüzden 6 Ekim gecesinden beri dünyanın dört bir yanında insanlarKobanê için ayağa kalktılar. Ülkemizde de Artvin’den İstanbul’a, Samsun’danDenizli’ye, İzmir’den Diyarbakır’a kadar her yanda yüz binler Kobanê iledayanışmaya geçti.

Ne var ki, AKP Hükümetihalkın taleplerini anlamak ve yanıtlamak yerine şiddetle bastırmayı seçti.Sokağa çıkma yasaklarıyla, bazı karanlık güçlerin halka ateş etmesiyle,tankların şehir merkezlerine indirilmesiyle 1990’ların karanlığını anımsatangünler yaşadık. Kobanê’yle dayanışmayı boğmak için türlü provokasyonlar hayatageçirildi. Şiddet her gün yükseliyor. Herkesin görevi, sağduyuyla hareketetmektir. Şiddetten kaçınılmalı, demokratik ve barışçıl gösteri hakkına saygıduyulmalıdır.

Hükümetin Suriye’yeyönelik savaş ve müdahale politikası, bugüne değin çeşitli cihatçı çeteleriolduğu gibi IŞİD’i de besledi, büyüttü. “Suriye bizim iç meselemizdir”söylemiyle Suriye’nin iç işlerine müdahale bir devlet siyaseti halinegetirildi. Bugün de dışarıdan gelip saldıran IŞİD terör çetesiyle, Rojava’dayaşayan halkları ve onların savunma örgütlerini eşitleyerek aynı çizgiyisürdürüyor.

Rojava gibi demokratik,özgürlükçü laik bir bölgenin yok edilip yerine IŞİD katillerinin yerleşmesinegöz yummak, toplumsal çatışmaları derinleştirecektir. 

Üç bir yandan kuşatılmışKobanê’nin yalnızlığı artık son bulmalıdır.

Hükümet Kobanê’nindüşmesine ve bunu izleyecek bir katliama seyirci kalmamalı, buradaki direnişinihtiyaçlarının karşılanması için gerekli yardımların yapılabileceği bir yaşamkoridorunu açmalıdır. 

Kobanê’den yaralıgeçişleri kolaylaştırılmalı, sınıra bir sahra hastanesi kurulmalı, ağıryaralıların helikopter ambulansla taşınması sağlanmalıdır.

Hükümet Suriye’ye veRojava bölgesine yönelik savaş siyasetine son vermelidir.

Sınır ötesi harekat,tampon bölge, uçuşa yasak bölge gibi müdahaleci planlardan vazgeçilmelidir.

Cihatçı çetelere hertürlü silah ve lojistik destek son bulmalıdır.

AKP hükümetininkışkırtmaya çalıştığı Suriye'ye dönük olası bir emperyalist müdahalenin dekarşısında yer alacağız. Bütün Ortadoğu’da çeteci yapılanmalara karşıduracağız.

Biz, aşağıda imzası olanemek ve meslek örgütleri, demokratik kurumlar, Siyasi partiler IŞİD’i durdurmakve Kobanê’ye sahip çıkmak için demokratik ve barışçıl çerçevede hareketegeçiyoruz. Kobanê çetelerin kuşatmasından özgürleşene değin bu mücadeleyisürdüreceğiz.

Kobanê’ye ilişkinHükümet politikalarını protesto eylemlerini bahane ederek, zaten oldukça geriolan demokratik hak ve özgürlükleri, “kamu düzenini sağlama” adına, daha dageriye götüren yasa tasarılarının gündeme getirilmesi kesinlikle kabuledilemez. Hükümeti bu girişimden vaz geçmeye, demokratik kitle örgütlerini,sendikaları ve demokrasi güçlerini de kazanılmış hakların gaspını amaçlayan butür girişimlere karşı uyanık olmaya ve birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                 KESK Dönem Sözcüsü

                                                                                                                                                   A.Latif Tül

                                                                                                                                        Tarım Orkam-Sen Şube Başkanı

 

Van Demokrasi PlatformuBileşenleri

1-        Eğitim Sen Van Şubesi

2-        SES Van Şubesi

3-        BES Van Şubesi

4-        Tüm Bel Sen Van Şubesi

5-        Tarım Orkam Sen Van Şubesi

6-        ESM Van Şubesi

7-        Yapı Yol Sen Van Şubesi

8-        Haber Sen Van Şubesi

9-        BTS Van Temsilciliği

10-       Kültür Sanat Sen Van Temsilciliği

11-       TMMOB Van İKK Sekreterliği

12-       İnşaat Müh. Odası Van Şubesi

13-       Mimarlar Odası Van Şubesi

14-       Ziraat Mühendisleri Odası Van Şubesi

15-       Elektrik Müh. Odası Van İl Temsilciliği

16-       Jeoloji Müh. Odası Van İl Temsilciliği

17-       Harita Müh. Odası Van İl Temsilciliği

18-       Kimya Müh. Odası Van İl Temsilciliği

19-       Makine Müh. Odası Van İl Temsilciliği

20-       Peyzaj Mimarları Odası Van İl Temsilciliği

21-       Gıda Müh. Odası Van İl Temsilciliği

22-       Maden Müh. Odası Van İl Temsilciliği

23-       Şehir Bölge Plancıları Odası Van İl Temsilciliği

24-       Van Ticaret ve Sanayi Odası

25-       Van Barosu

26-       DİSK Genel İş Van Şubesi

27-       Belediye İş Van Şubesi,

28-       Van – Hakkari Tabip Odası 

29-       İHD Van Şubesi

30-       Mazlum- Der Van Şubesi

31-       ÖVDER

32-       Tuhad Der

33-       Van Göç-der

34-       Meya – Der

35-       Kurdi Der

36-       Mavi Göl Kadın Derneği

37-       Özgür Yurttaş Derneği

38-       Özgür Halk Derneği

39-       Barış Anneleri İNS.

40-       Çağdaş Hukukçular Der.

41-       VAKAD

42-       Çev- der

43-       Yöder

44-       Eğitim Destek Evi

45-       Başkale Ziraat Odası

46-      Van Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti

47-      Bakkal ve Manavlar Odası

48-      DDKD

49-      Yaka Koop.

50-      Vimed

51-      Kamer Vakfı

52-      Kardelen Kadın Derneği

53-      Marangozlar Odası

54-      SS İki Nolu Münübüscüler Koop.

55-      SS Van Şehir İçi Nakliyeciler Koop.

56-      SS Van Kamyoncular Koop.

57-      Van Ticari Taksiciler Koop.

AyrıcaDBP ve HDP Olarak siyasi partilerDiğer Haberler...

- DİYARBAKIR ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- DİYARBAKIR ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- SAMSUN ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPTI
- MERSİN ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- KESK Tarım Orkam Sen: "Tarım ve Orman Bakanlığı Özelleştiriliyor!"
- VAN ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- BURSA ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- BURSA ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- Muğla Şube Basın Açıklaması
- SAMSUN ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- MERSİN ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- İZMİR ŞUBE BASIN AÇIKLAMASI
- AYDIN TEMSİLCİLİĞİ BASIN TOPLANTISI
- İZMİR ŞUBE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- İSTANBUL ŞUBE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- ZONGULDAK ŞUBE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- ADANA ŞUBE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- SAMSUN ŞUBE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- BURSA ŞUBENİN ARAZİ TAZMİNATLARINA İLİŞKİN YAPMIŞ OLDUĞU BASIN AÇIKLAMASI
- VAN ŞUBE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- ATAERKİL ZİHNİYET SINIR TANIMADAN HAYATLARIMIZI KARARTMAYA DEVAM EDİYOR
- OHAL/KHK REJİMİNİN KALKTIĞI, EŞİT, ÖZGÜR, BARIŞÇIL, LAİK, DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ!
- CADI AVI BİZLERİ YILDIRAMAZ
- CADI AVI BİZLERİ YILDIRAMAZ
- CADI AVI BİZLERİ YILDIRAMAZ
- CADI AVI BİZLERİ YILDIRAMAZ
- CADI AVI BİZLERİ YILDIRAMAZ
- DARBE GİRİŞİMİ FIRSATA ÇEVİRİLEREK KAMUNUN TASFİYESİNE ve KAMUDA HUKUKSUZ UYGULAMALARA İZİN VERMEYECEĞİZ
- ANKARA ŞUBEMİZ 3. ŞUBE MECLİS TOPLANTISINI YAPTI
- BURSA ŞUBEMİZ ORMAN YANGINLARI İÇİN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
- ÇORUM İL TEMSİLCİLİĞİMİZ KURULUŞ YILDÖNÜMÜMÜZDE ETKİNLİK DÜZENLEDİ
- ANKARA ŞUBESİ GENEL ÜYE TOPLANTISI YAPTI
- İSTANBUL ŞUBEMİZ 1 MAYIS' TA ALANLARDAYDI
- AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİMİZ YAŞAMI SAVUNMAK İÇİN 16 MAYISTA SOMA DAYDI
- KESK MYK ÜYELERİ AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİ İLE BİRLİKTE İŞYERLERİNDE
- MUĞLA ŞUBEMİZ 1 MAYIS' DA ALANLARDAYDI
- BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİMİZ 1 MAYIS' TA ALANLARDAYDI
- AMED ŞUBEMİZ 1 MAYIS' TA ALANLARDAYDI
- ŞANLIURFA ŞUBEMİZ 1 MAYIS' TA ALANLARDAYDI
- MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİMİZ 1 MAYIS' TA ALANLARDA
- HAKKARİ İL TEMSİLCİLİĞİMİZ 1 MAYIS' TA ALANLARDA
- TARIM ORKAM-SEN ADANA ŞUBEMİZİN DAYANIŞMA KAHVALTISI
- ADANA ŞUBEMİZ 1 MAYIS' TA ALANLARDA
- İZMİR ŞUBEMİZ 1 MAYIS’ TA ALANLARDA
- Deniz GEZMİŞ, Yusuf ASLAN ve Hüseyin İNAN' ı Andık.
- ANKARA ŞUBE POLATLI İLÇESİNDE
- ANKARA ŞUBEMİZ EĞİTİM ÇALIŞMASI DÜZENLEDİ
- SİİRT’ DE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR
- BATMAN’ DA ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUN BİR TEMPOYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
- MUĞLA ŞUBEMİZ KESK MYK İLE İL MÜDÜRLÜĞÜNDE
- Şanlıurfa Tarım Orkam-Sen 13-15 Nisan TİS ve Örgütlenme Çalışmaları
- AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİMİZ DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE
- ANKARA ŞUBEMİZ ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
- ŞANLIURFA ŞUBEMİZİN TİS VE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- ANKARA ŞUBE İŞYERİ ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR
- ANKARA ŞUBEDEN X RAY CİHAZINA MÜDAHALE
- ANKARA ŞUBEMİZ İLÇELERDE
- MUĞLA ŞUBE İŞ YERİ ZİYARETELRİNİ PLANLADIĞI ŞEKİLDE AKSATMADAN SÜRDÜRÜYOR
- MUĞLA ŞUBE MECLİS TOPLANTISI VE “NEDEN? NASIL? SENDİKA VE ÖRGÜTLENME” EĞİTİMİ YAPILDI
- ADANA ŞUBEMİZ 2. MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
- AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİNİN 21 MART DOĞA YÜRYÜŞÜ, ŞİRİNCE GEZİSİ VE MATEMATİK KÖY ZİYARETİ
- İSTANBUL ŞUBEMİZDEN EYLEM VE ETKİNLİKLER
- ANKARA ŞUBEMİZ İŞYERLERİNİ ZİYARET EDİYOR
- AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİMİZDEN HEEEBEMDEKİ LAFLA GÜNLERİ VE 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
- TUNCELİ İL TEMSİLCİLİĞİ DAYANIŞMA GECESİ VE 8 MART KUTLAMALARI
- ANKARA ŞUBEMİZDE 8 MART
- ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİMİZ İŞYERLERİNİ ZİYARET EDİYOR
- DİYARBAKIR ŞUBEMİZDE 8 MART
- ADANA ŞUBE MECLİS TOPLANTISI
- İZMİR ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI
- MANİSA ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI
- ANKARA - EĞİTİM ÇALIŞMASI
- DİYARBAKIR - DAYANIŞMA GECESİ
- MARDİN - TEMSİLCİLİĞİMİZ YOĞUN FAALİYET İÇİNDE.
- TEKİRDAĞ ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- KIRKLARELİ - ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI
- İSTANBUL ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- ÇORUM - DODURGA MADEN İŞÇİLERİ SORUNU
- ESKİŞEHİR - ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI
- VAN - KOBANE'YE YAŞAM KORİDORU AÇILSIN!
- ANKARA - İŞ CİNAYETİ BASIN AÇIKLAMASI
- ÇORUM - 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ
- İSTANBUL - ROTASYON EYLEMİ
- BURSA - ROTASYON EYLEMİ
- ZONGULDAK - ORMANCI ÇALIŞANLARININ HAKLARININ GASP EDİLMESİNE KARŞI TEPKİ GÖSTERDİ
- MALATYA - MOBİNGE HAYIR
- ADANA - ROTASYON BASIN AÇIKLAMASI
- DİYARBAKIR - OGM'DE ROTASYONA TEPKİ
- AYDIN - İL MÜDÜRLÜĞÜNDE SÜRGÜN
- VAN - TORBA YASAYA TEPKİ
Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/7 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811-12 & Faks : 0312 430 1563
E-Posta : tarimorkam@ttmail.com
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım